E-resept i Aust-Agder

E-resept i Aust-Agder

Skal redusere faren for feilmedisinering og feilutlevering.

Arbeidet med å innføre e-resept i Aust-Agder startet mandag. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere.

E-resept er til nå innført i Rogaland og Hordaland samt i store deler av Vestfold og Telemark. Etter oppstart i Aust-Agder vil e-resept være i daglig bruk ved legekontor og legevakter, apotek og bandasjister i til sammen 98 kommuner.

Alle apotek i Aust-Agder vil kunne ekspedere e-resepter fra 24. april. Bandasjister og legekontor benytter e-resept fra denne datoen eller så snart de har gjort nødvendige forberedelser. De fleste vil være i gang i løpet av noen uker.

Der e-resept er innført ekspederes fortsatt gyldige papirresepter. Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk ennå, kan legen skrive ut papirresept, skriver Helsedepartementet på nettstedet sitt.

Tryggere og enklere

Den nye ordningen blir ifølge Helsedirektoratet godt mottatt både av befolkningen, leger, apotek og bandasjister. E-resept kan gi tryggere og enklere rutiner og øker pasientsikkerheten.

- Faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av legemidler reduseres med e-resept, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet i pressemeldingen.

Fordi apotek og bandasjister henter resepten fra en sentral database, er det vesentlig vanskeligere å forfalske en e-resept enn en papirresept. Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på nett: Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker det og gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

Videre innføringsplan

- Vest-Agder går i gang med e-resept fra 3. mai, deretter kommer turen til fylkene i Nord-Norge og Trøndelag. - E-resept vil være innført i halvparten av landets fylker før sommeren. Til høsten går vi i gang i Møre og Romsdal, Oslo og Akershus. Resten av fylkene kommer tidlig i 2013, opplyser Härter.

Med e-resept vil legemidle ri Nroge håndteres elektronisk. Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden. Legen sender resepten elektronisk til en sentral database, Reseptformidleren. Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leder Helsedirektoratet prosessen med nasjonal innføring av e-resept. Helsedirektoratet samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.

Offentlig Sektor