Effektiv digitalisering

Effektiv digitalisering

Ny undersøkelse antyder høy effektiviseringsgevinst av digitaliserte tjenester i privat sektor.

- Digitalisering har revolusjonert områder som banksektoren, musikkbransjen og reiselivsbransjen. I dag finnes det knapt steder hvor du kan få personlig service innenfor disse bransjene, sier Espen Jacobsen, administrerende direktør i Vivento.

Konsulentselskapet har bestilt en arbeidslivs undersøkelse, gjennomført av Infact, som viser at økningen av digitale tjenester og verktøy har vært kraftig de siste tre årene. 1068 arbeidstakere deltok i undersøkelsen.

Resultatene antyder betydelig effektiviseringsgevinst i privat næringsliv, og en bedring i offentlige tjenester og tilbud.

Gevinsten har ifølge undersøkelsen vært størst i bank- og finanssektoren der 70 prosent av respondentene sier de er mer effektive enn de var for tre år siden. Det er litt høyere enn gjennomsnittet av respondenter i privat sektor, der 67 prosent svarer det samme.

Medarbeidere i offentlig sektor ligger litt etter, ifølge undersøkelsen. Gjennomsnittlig mener 44 prosent av offentlig ansatte at de er mer effektive enn for tre år siden. Ett område som skiller seg positivt ut er når det gjelder saksbehandling, for her mener 62 prosent de er mer effektive.

- Offentlig sektor har hatt litt andre problemstillinger enn private bedrifter, påpeker Jacobsen.

Han viser eksempelvis til helsesektoren, der behovet for personlig service bare vil øke fremover.

- Utfordringen er å frigjøre ressurser til dette, og da må administrasjon, saksbehandling og produksjonsplanlegging effektiviseres, mener Jacobsen.

Offentlig helse er da også det området som får lavest grad av positivt svar, der 42 prosent svarer de er mer effektive enn for tre år siden. Problemet, mener Jacobsen, kan være de gode, gamle siloene. Med andre ord, så er det offentlige fortsatt dårlige på standardisering og sentralisering.

- Hva som er riktig varierer selvsagt fra prosjekt til prosjekt, men det vi legger merke til i flere offentlige prosjekter er mangelen på standardisering, sier Jacobsen.

- Det bygges rett og slett for mange parallelle, nesten identiske, løsninger, avslutter han.

Undersøkelsen ble utført av Infact på oppdrag fra Vivento. 1068 arbeidstakere i privat og offentlig sektor rundt om i Norge deltok.

Offentlig Sektor