EFTA angriper Outlook-Oslo

EFTA angriper Outlook-Oslo

Kommunen ba om Outlook-løsning i anbud. Nå krever Frihandelsforbundet svar.

I et anbud i vår, forutsatte Oslo Kommune en løsning basert på Microsoft Outlook 2003 og høyere.

Det har fått konsekvenser.

Ikke bare har anbudet blitt klaget inn til klageinnstansen her til lands, Klageorgan for Offentlige Anskaffelser (KOFA), nå har også EFTA, Det europeiske frihandelsforbundet i Geneve, fått nyss i anbudet.

I et brev arkivert hos Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), ber EFTA om en redegjørelse.

- Via artikler i norsk presse har EFTAs overvåkningsorgan kommet over en anbudsrunde for anskaffelse av it-programutstyr. (...) Ifølge artiklene hevdes det av enkelte selskaper at tekniske krav inneholder referanser til spesifikke merkenavn, særlig at brukerprogrammet i løsningen er basert på Microsoft Outlook 2003 eller oppgraderinger til det programmet, skriver EFTAs saksbehandler Steven Verhulst.

Potensielt forbudte referanser

Han viser til punkt 23(8) i EFTAs EEA-avtale, der det i prinsippet går frem at merkereferanser er forbudt.

Verhulst minner også norske myndigheter om at de har blitt fortalt dette før, i et brev fra 2006, i forbindelse med anskaffelse av prosessorer. Samt at det da ble sagt at norske myndigheter skulle spikre regler som sikret at merkenavn ikke dukker opp i anbudsrunder.

EFTA ber om en sju punkts redegjørelse for anbudet, blant annet med eventuelle bevis for at en beskrivelse der merkenavn ikke nevnes gjør anbudet teknisk upresist, som er kravet er for å unngå regelen.

FADs rolle i er å være mellomledd mellom EFTA og Oslo kommune.

- Vi er bindeleddet når det gjelder påståtte brudd på EFTA-avatlen, og går derfor videre mot Oslo Kommune og ber om informasjonen de har bedt om, sier kommunikasjonsrådgiver i FAD, Ragnvald Berggrav.

- Inten Microsoft-krav

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt saken i forbindelse med at KOFA-klagen kom i inn. Da avviste byråd Stian Birger Røsland at anbudet bryter reglene.

- Kravet vi har satt om å måtte kunne benytte Outlook 2003 og høyere skal ikke på noen måte hindre konkurranse. Kravet er at e-postsystemene må kommunisere med Outlook. Det vil være fullt mulig å bruke andre løsninger enn Microsoft, inkludert åpne kildekoder, sa han til Teknisk Ukeblad.

Prosjektleder i det såkalte GREP-prosjektet (GRuppevare EPost), Terje Sætervik, står fortsatt på denne forklaringen, og mener medias fremstilling tidligere i sommer har vært feil.

- I vår anskaffelse, sier vi at vi har Microsoft Office og Microsoft Outlook fra før, og at vi ønsker å bruke Microsoft Outlook som tykklient. Så det vi skal kjøpe er bakende-programvare og tjenester tilknyttet dette. Vi er helt åpne for at alle kan levere, og stiller ingen krav om Microsoft-spesifikk programvare. Vi har for eksempel sjekket at flere store, aktuelle leverandører støtter Microsoft Outlook, og har også fått inn anbud basert på åpen kildekode. Vi mener vi må kunne bruke det vi har, og kjøpe vi det vi vil erstatte, sier han til Computerworld.

Kjøper server, ikke klient

- Men EFTA reagerer på den konkrete benevningen av Microsoft?

- Det er ESAs oppgave å passe på at det ikke stilles krav som favoriserer eller utelukker leverandører. Vi skal svare på spørsmålene deres og vil da peke på at vi ikke stiller krav som er knyttet opp mot en bestemt leverandør.

- Kunne anbudet vært skrevet uten å nevne Microsoft?

- I og med at vi skal ha Microsoft Outlook som tykk klient, kan vi ikke la være å si det, det er jo en premiss for anskaffelsen. Vi kjøper jo ikke ny klient nå. Det kunne vi ha gjort om det var interessant for oss, men det er flere argumenter for å fortsette bruken av Outlook, sier Sætervik.

- Blant annet er det mange ansatte som bruker det allerede, og i tillegg handler det om at Microsft Outlook nærmest er en integrasjonsplattform som tredjeparts leverandører bruker. Microsoft Outlook brukes blant annet som brukerprogram for å bygge integrasjon mot dokumentsystemer. Vi tar konsekvensen av den situasjonen vi er i og bruker den tykke klienten vi har, men kjøper ny serverprogramvare som kan være laget av andre enn Microsoft.

Svaret må sendes fra FAD til EFTA innen 30. september, og deretter vil det fort ta et par måneder for EFTA å vurdere svarene og argumentene, ifølge FADs Berggrav.

- Deretter vil de vurdere om de trenger mer info, eller om det holder. Hvis det holder kan de enten lukke saken fordi de er enige, ellers vil de åpne en formell sak. Hvis de åpner en formell sak vil det fort ta et par år.

Les om:

Offentlig Sektor