Ehandel.no fortsatt en flopp

Ehandel.no fortsatt en flopp

Etter åtte år er it-prosjektet fortsatt milevis fra ambisjonene.

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) inngikk tidligere denne måneden en avtale med det svenske selskapet IBX om videre utvikling av ehandel.no. Ehandel.no er en ehandelsplattform for det offentlige, som skal gjøre elektroniske innkjøp lettere for stat og kommune.

IBX er ingen nybegynner på området og har vært partner for staten siden portalens fødsel 2001/2002. Den nye avtalen, som ble underskrevet nå i november går over fire år, har en mulighet for utvidelse til inntil åtte år. For IBX er den i første omgang verdt 150 millioner.

Men hva skiller egentlig denne avtalen fra tidligere år?

- For det første er den billigere. Og så blir det en sterk forbedring av funksjonalitet, forklarer administrerende direktør Hans Christian Holte i Difi.

Administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia har tidligere vært kritisk til den manglende satsingen på ehandel i offentlig sektor. Men er nå relativt positiv.

- De konkrete tiltakene på ehandel.no som gjøres er positive. Det er bedre med gode incentiver enn luftige mål, sier Paul Chaffey.

Han mener ehandel er av samfunnsmessig stor betydning.

- Ehandel.no gir mer oversiktlige og transparente innkjøpsprosesser i offentlig sektor. Det virker forebyggende i forhold korrupsjon. Ehandel.no bør være et redskap ledere skal etterspørre for å få bedre kontroll og oversikt, sier Chaffey.

Lang vei å gå

Computerworld har skrevet om ehandel.no og IBX ved en rekke anledninger. For ganske nøyaktig syv år, under overskriften "Markedsplass ble tapssluk", ble en dyster situasjon beskrevet. Det var ett år siden IBX slo konkurrenten Atento på målstreken og vant avtalen om å levere en elektronisk innkjøpsportal til offentlig virksomheter med navnet ehandel.no. Integrasjonen hadde kostet titalls millioner og svært få brukte portalen.

Det ble tidlig klart at de skyhøye forventningene fra etableringsåret 2001 ikke ville bli innfridd. Prognosen om en omsetning i portalen på en milliard i 2003 slo ikke til, fasiten ble skarve 50 millioner kroner.

Først i 2006 gikk omsetningen over 700 millioner kroner, men kommune-Norge glimret med sitt fravær. Kun en av ti av landets kommuner brukte eller hadde planer om å bruke portalen dette året.

Men også i 2006 var ambisjonene høye. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og kommuneorganisasjonen KS inngikk en ny rammeavtale med IBX, for å utvide tjenestetilbudet på ehandel.no. Målet var at 25 prosent av alle driftskjøp i offentlig sektor skulle skje i elektronisk i løpet av 2009.

Fasiten ble rundt tre prosent. Igjen ble ambisjonene latterliggjort.

Men hva koster det egentlig å drive ehandel.no? Les videre på neste side!

Offentlig Sektor