Ehandel.no-støtte kan være ulovlig

Ehandel.no-støtte kan være ulovlig

Staten tar regningen for 60 gratis konsulenttimer fra Capgemini.

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) får så hatten passer av Prosjektservice grunnet tjenesten ehandel.no, en av flere løsninger for offentlig ehandel, men den eneste som eies av staten.

Tjenesten styres av Difi, og IBX Norge fikk en fireårig driftsavtale for tjenesten i 2009, med opsjon på fire nye år.

Nå lokker ehandel.no med 60 gratis konsulenttimer fra Capgemini, 12 lokale rammeavtaler og gratis etableringsavgift i 2010 for kommuner som tar i bruk løsningen. Staten tar regningen.

Prosjektservice har på sin side allerede brukt 12-15 millioner på å utvikle sin egen ehandelsløsning, og mener ehandel.no favoriseres med den nye tilbudspakken, skriver Dagens Næringsliv.

- Skjult vridning

Styreleder Eirik Sørgård mener også verdien av ehandel.nos tilbudspakke vil overstige en halv million kroner, som utløser et pliktig, offentlig anbud. Han påpeker videre overfor DN at staten har brukt store beløp på selve utviklingen av ehandel.no:

- I dette ligger også en mer skjult konkurransevridning, da IBX Norge kan lansere en løsning i et kommersielt marked uten å dra med seg investeringskostnader. Vi tror årsaken til at Difi har gått skoen av seg i denne saken, er at det er litt panikk fordi innføringen av ehandel i offentlig sektor, kanskje spesielt kommunene, har gått svært sakte siden oppstart i 2000, sier Sørgård til DN.

Advokatfirmaet Komnes Braaten Skaard har sendt brev til Difi og bedt om svar på om støtteordningen er meldt til ESA.

- Dersom støtten hadde vært universell og ikke knyttet til en aktør, så hadde saken stilt seg annerledes, nå er den selektiv og konkurransevridende, og kan innebære ulovlig statsstøtte og misbruk av markedsmakt, sier advokat Tom Eivind Haug til DN.

Avviser anklagene

- Vi mener dette står fjellstøtt i forhold til jussen og påstandene om brudd på konkurranselovgivningen, sier Difi-direktør Hans Christian Holte til Computerworld.

Tilbudspakken med gratis konsulenttimer, rammeavtaler og gratis etableringsavgift er uproblematisk, mener Holte.

- Innføringsstøtten lå i anbudet, og har vært kjent hele veien. Det er en gang slik at det er en fordel å vinne offentlige anbudskonkurranser. Det er situasjonen også her, sier Difi-direktøren.

Holte oppfordrer i stedet Prosjektservice til samarbeid, og å integrere sin løsning mot den sentrale ehandelsplattformen.

- 60 av de 62 offentlige virksomhetene som er tilknyttet ehandel.no bruker andre leverandører til sine egne anskaffelsesverktøy. Det finnes et stort, lokalt marked ute i kommune også for Prosjektservice, påpeker han.

Offentlig Sektor