eID-forum opp av graven

eID-forum opp av graven

Norstella oppretter et nytt forum for elektronisk ID.

Arbeidet med elektronisk ID skyter fart. Etter bevilgninger fra regjeringen og økt aktivitet fra Direktoratet fra forvaltning og ikt (Difi), er det stadig flere som melder seg på løftet or å gi en nasjonal, elektronisk ID i Norge.

Norstella, en stiftelse for internasjonale standarder med medlemmer fra privat og offentlig sektor, har nå opprettet et forum for elektronisk ID.

- Meningen med forumet er erfaringsutveksling og bringe budskapet ut i det offentlige rom, sier Arild Haraldsen, som har sekretariatsfunksjonen for gruppen i Norstella.

LES OGSÅ: Trapper opp eID-arbeidet

Blant deltakerne er Bankenes betalingssentral, Bankenes standardiseringskontor, Microsoft, Statens pensjonskasse, advokatfirmaet Wikborg Rein, Nav, Signicat, Det norske veritas og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

Dette er bare utgangspunktet, og Haraldsen forventer at flere kommer med etterhvert.

Etterfølger

En tilsvarende gruppe, PKI-forum, lå tidligere under Moderniseringsdepartementet, men ble avviklet i årsskiftet 2005-2006.

Noe av arbeidet ble videreført i Standard Norges eID brukerforumgruppe, men etter det Computerworld forstår er denne gruppen avviklet.

LES OGSÅ: Borgerlig eID-brems

Flere av de samme aktørene fortsetter i dag i Norstellas nye eID-gruppe.

En av områdene som forumet skal jobbe med, er forretningsmodeller, og skape samtrafikk mellom ulike aktører. I dag har BankID og Buypass, gjennom Norsk Tipping, store deler av det private eID-markedet. Samtidig skal staten bygge opp egne elektronisk ID-løsninger.

Tøff samhandling

Tidligere har samtrafikkløsninger mellom private og offentlige vært forsøkt, i det som ble kalt Sikkerhetsportalen. Den ble lagt ned sommeren 2006 nettopp fordi forretningsmodellene ikke fungerte.

De utfordringene er Haraldsen i Norstella klar over.

- Vi er ikke veldig fokusert på at forretningsmodellene skal endres, men vi kan påvirke. Vår oppgave er et samspill, og at oppgaven er formidabel kan man jo se av historien, sier Haraldsen.

LES OGSÅ: Brukerkaos for offentlig eID

Offentlig Sektor