Elektronisk id er i rute

Elektronisk id er i rute

Fire av fem nordmenn er positive til eID. Prosjektet nærmer seg nivå 4.

80 prosent av Norges befolkning stiller seg positive til å få utstedet en egen elektronisk id som kan brukes til alle offentlige tjenester, viser en undersøkelse utarbeidet for Difi / Dinamo PR av Synnovate.

Brukervennligheten og at man slipper å huske mange forskjellige passord, er mest positivt.

De som er nøytrale eller de fire prosentene som er skeptiske, frykter i hovedsak økt misbruk og id-tyveri. 35 prosent av de spurte frykter at en elektronisk id lett kan komme på avveie, havne i feil hender eller på andre måter bli misbrukt.

Positivt mottatt

Direktør i Difi, Hans Christian Holte, og fagdirektøren som leder eID-prosjektet, Knut Eirik Storsul, også er godt fornøyde.

- Det som er fascinerende, er det helt entydige behovet. Folk uttrykker det som positivt med én id mot offentlige tjenester, sier Storsul.

- Det slår meg òg, eID blir veldig positivt mottatt og det er stor enighet om at fellesløsninger er en bra ting, sier Holte.

Fra 3 til 4

EID-prosjektet er på langt nær ferdig, men går som det skal, ifølge de to. Les videre på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor