Én gruppe kan avgjøre offentlig it

Én gruppe kan avgjøre offentlig it

FAD-arbeidsgruppe foreslår sentral styring av offentlige virksomheters it-utvikling.

I forbindelse med en felles ikt-infrastruktur i offentlig sektor, ønsker en Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) å opprette en overdepartemental faggruppe. Departementet vil danne en styringsgruppe, og deretter ha en operativ fagenhet under denne. Men hvilken reell gjennomslagskraft hva gjelder myndighet og økonomisk styring en slik gruppe vil ha, er fremdeles uklart.

- Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva slags myndighet en slik gruppe kan ha. Men det at arbeidsgruppen har foreslått den som en overdepartemental gruppe, vil jo si at de kan gi føringer på hva offentlige virksomheter skal forholde seg til, sier seniorrådgiver Hans Erik Gravdahl Sørensen i FAD.

LES OGSÅ: Vurderer felles offentlig it-arkitektur

En modell der ett organ har en såkalt konsernovergripende myndighet som det kan ligge an til, bryter med slik systemet er i dag.

- Denne styringstanken bryter klart med de styringsprinsippene som gjelder i dag. Tanken er at et slikt organ skal koordinere utviklingsarbeid, slik at virksomhetene kan få det inn i budsjettene og sørge for budsjettmessig forankring av tversgående arkitektur-initiativ, sier Sørensen.

I Danmark har de erfaring med tilsvarende felles it-tankegang, men der er en slik gruppe knyttet til Finansdepartementet, og har dermed stor tyngde i forhold til budsjettprosessene og tildeling av midler. FAD har en teoretisk myndighet til å binde opp statlige virksomheter, men kommunene er egne juridiske enheter, og har sitt selvstyre. Det er en utfordring.

- Likevel viser senere års erfaringer KS har anbefalt overfor kommunene å følge de beslutningene som gjører gjeldende for statlige virksomheter, sier Sørensen.

Statsråd Heidi Grande Røys har tidligere lovet Stortinget at alle kommuner skal med inn i det offentlige samtrafikknavet, der blant annet eID skal brukes for sikker pålogging.

LES OGSÅ: - Kommunene skal med

Samler offentlig it

Kongstanken bak regjeringens høringsforslag om en felles ikt-arkitektur, er å samle store deler av utviklingsmiljøene, bli enige om grensesnitt og dermed spare mye på tjenestebygging.

Det er hovedsaklig åtte prinsipper bak fellesskapet:

1. Tjenesterorientering. Deling og gjenbruk.
2. Interoperabilitet. Lettere utveksling av data mellom virksomheter.
3. Tilgjengelighet. Innbyggere og næringsliv skal få det de har behov for, når de trenger det.
4. Sikkerhet. Tjenestene legges inn i eget sikkerhetsnivå basert på risikoanalyse.
5. Åpenhet. Godkjente standarder i offentlig sektor.
6. Fleksibilitet. Tilpasningsdyktighet på bruk, innhold og struktur.
7. Skalerbarhet. Ikke begrenset for tjenestens livssykling og grad av utnyttelse.
8. Enhetlig brukerfront. Alle skal kjenne seg igjen.

Kvalitetsgevinst

Sørensen understreker at det ikke først og fremst er økonomisk gevinst som er målet.

LES OGSÅ: Skivebom for e-handel

- Senter for statlig økonomistyring har gjort noen samfunnsøkonomiske gevinstbetraktninger, og de viser seg at det er en høy gevinst ved å samle dette. Men det er først og fremst kvalitative gevinster ved å etablere en felles ikt-arkitektur, sier Sørensen.

Brevet er ute på høring nå, og har frist 25. september. Sørensen regner med at et forslag skal fremmes for regjeringen mot slutten av året.

Offentlig Sektor