En halv milliard til Accenture

En halv milliard til Accenture

Accenture skal tilpasse SAP til Forsvaret for over 500 millioner kroner.

Forsvaret har valgt Accenture som leverandør til Logistikkprosjektet (LOS).

- Avtalen har en verdi på 512 millioner kroner, sier kommunikasjonsansvarlig Hanne Øyen Skogly i LOS-programmet.

- Når skal prosjektet være ferdigstilt?

- Tre og et halvt år etter oppstart, sier Skogly.

Los-programmets oppgaver omfatter innføring av felles integrerte prosesser understøttet av erp-systemet Sap. Los-programmet består av flere enkeltstående prosjekter som trinnvis innfører Fif (Felles integrert forvaltningssystem) i Forsvaret. Den siste delen som ble ferdigstilt er økonomisystemet.

Hanne Øyen Skogly understreker at klagefristen på tildelingen utgår 14. juli og at kontrakt skal signeres denne dagen.

Gammelt prosjekt

Allerede på 90-tallet bestemte Forsvaret seg å konvertere de fleste systemene til Sap, og i 2006 bestemte daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at også logistikkdelen skulle bruke SAP. Alle ansatte i Forsvaret benytter seg på en eller annen måte av Sap, om det så bare er for å logge ferien sin. I tillegg er det flere tusener såkalte "tunge brukere" med mer sentrale oppgaver innenfor økonomi og materiellforvaltning.

LES OGSÅ: Derfor tar Forsvars-Sap lang tid

Dagens tidleling skjedde på grunnlag av evaluering av endelige tilbud etter forhandlinger mellom Forsvaret og de to tilbyderne Accenture og IBM. Det var Accenture som den 14. juni 2011 leverte det som ble vurdert som det samlet sett beste tilbudet, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Konkurranse

- Forhandlingene har vært omfattende og krevende, men Forsvaret har hatt et godt samspill med begge tilbyderne gjennom hele prosessen. Forsvaret har vært veldig opptatt av å gi tilbyderne en lik og objektiv behandling. Vi er godt fornøyd med resultatet av forhandlingene, sier sjef LOS-programmet brigader Jan Christian Ødegaard, som har ledet forhandlingene fra Forsvarets side.

Forsvaret mottok de initielle tilbudene på implementering av logistikkløsning i SAP i oktober 2010.

"Tilbudene er blitt grundig evaluert etter kriteriene kvalitet, kompetanse og pris, hvor kriteriet kvalitet har vært tillagt størst vekt", skriver Forsvaret i meldingen.

Offentlig Sektor