En it-milliard til politiet

En it-milliard til politiet

Politiet trenger en milliard kroner for å ruste opp sine ikt-systemer.

Politiet vil bruke én milliard kroner for å effektivisere og modernisere sine ikt-systemer i de neste fem til seks årene. Det slår rapporten ”Politiet mot 2020” fra Politidirektoratet fast.

- Dette er et løft innen politiområdet. Politiet ønsker å løse oppgavene på en mer effektiv måte, og ser at bemanningsøkning i politiet ikke er tilstrekkelig, sier avdelingsdirektør Tore Lorentzen, som har ansvaret for ikt i politiet.

Svimlende beløp

Milliarden som politiet ber om, kommer i tillegg til de løpende utgiftene til ikt. Ifølge Lorentzen får Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), som er leverandør til politidistriktene, hvert år 500 millioner kroner til ikt og telefoni. Om politiet får sin tilleggsmilliard, vil det utgjøre rundt 200 millioner kroner på toppen av dette hvert år. Den samlede potten til ikt kommer dermed opp i 700 millioner kroner i året.

- Milliarden kommer på toppen av det vi gjør løpende. Det er en nøktern vurdering av hva vi trenger, sier Lorentzen.

Mer effektive systemer

I rapporten heter det at ”utilstrekkelig satsing på moderne ikt-system medfører økt ressursbruk”. Politiet håper på å kunne frigjøre flere ressurser gjennom nye og forbedrede it-verktøy, og engasjere publikum gjennom gode nettjenester. Dette skal sørge for at flere politifolk kan gjøre operativ tjeneste.

Milliardtilskuddet skal gå til følgende områder:

- Nytt straffesakssystem
- Nye nettløsninger (politi.no) og nytt intranett
- Mobilt kontor gjennom pc-er i politibilene
- Ikt-tjenester til operativ virksomhet
- Økt automatisering i behandlingen av labprøver
- Automatisk nummergjenkjenning
- Innføring av nytt digitalt nødnett

LES OGSÅ: Nye nettsider for politiet

For publikumstjenester, samhandling med justissektoren, nødsamband og nytt DNA-register er det beregnet 500 millioner kroner.

På mobile løsninger som pc i politibil og andre mobilitetsløsninger er det satt av 250 millioner kroner til anskaffelse og sikring av infrastruktur.

For generell infrastruktur og sikring av denne er det også satt av 250 millioner kroner.

Forbedrer systemene

Computerworld har tidligere fortalt om PDMTs prosjekt for å samle politiets mange systemer, og mye av effektiviseringsgevinsten ligger der.

LES OGSÅ: Politiet sparer 30 it-millioner

Datatilsynet har tidligere kritisert politiet for ikke å ha god nok kontroll og sikkerhet i sine informasjonssystemer. Lorentzen i Politidirektoratet understreker at å følge pålegg fra tilsynet er noe politiet jobber med uavhengig av tilleggsbevilgninger.

LES OGSÅ: Datatilsynet: - Ingen kontrollerer politiet

Politiets ”ønskemilliard” skal gå gjennom vanlige budsjettprosesser i Justisdepartementet, og derfor ønsker ikke departementet å kommentere saken utover at rapporten danner et godt grunnlag for framtidige vurderinger.

LES OGSÅ: - Politiet lever i en teknologisk steinalder

Offentlig Sektor