- En oppskrift på fiasko

- En oppskrift på fiasko

BI-prosessor Petter Gottschalk mener Holte-rapporten bruker 80 sider på å fastslå noe ganske enkelt: At politiet mangler it-kompetanse.

- Dette slår meg som å skyte spurv med kanoner, det er ikke rart politiet har trengt tid på å fordøye denne rapporten. På en utrolig komplisert måte har Holte konkludert med at politiet ikke er klare for å sette i gang, sier Gottschalk.

Han kommenterer Computerworlds artikkel om utsettelsene i politiets it-fornying.

LES OGSÅ:

Politiets it-revolusjon utsettes

Professorens akademiske produksjon omfatter tallrike artikler innen både politiet og teknologiledelse. Han mener problemet er nådeløst enkelt.

- "Modenhet" beskriver i denne sammenhengen kort og godt en evne til å gjøre eller gjennomføre noe. Dess høyere kompleksitet, dess høyere nivå av modenhet trenger du. Modenheten man måler i denne rapporten handler om – for meg – ganske tilfeldige kriterier. Det suverent viktigste modenhetskriteriet innen it er selvsagt it-kompetanse. Om det da mangler styringsmodeller, endringsorganisasjon eller lignende på spesifikke områder, har det fortsatt samme enkle årsak: Mangel på it-kompetanse i politiet, sier Gottschalk.

Spår fiasko

Hovedkonklusjon – at politiet ikke er modne for forandringer ennå – er han imidlertid enig i:

- Det er ingen vits å svi av milliarder på it i en organisasjon som ikke er it-kompetent – det blir en oppskrift på fiasko. Storstilte investeringer vil alltid bli en flopp fordi politiet ikke har peiling – fra politidirektøren på topp til betjenten på bunnen, sier BI-professoren.

Det eneste man oppnår, er at konsulentene blir rike – og utskjelte, mener han.

- Milliardkontraktene vil kanskje gå i retning av selskaper som Accenture og Capgemini – men alle inkompetente organisasjoner skylder på leverandørene når det viser seg at prosjektet ikke leverer til forventningene, sier Gottschalk.

- Bør starte på Politihøgskolen

Det man trenger, er et kompetanseløft – og prosessen må starte på Politihøgskolen, ifølge professoren.

- Det som historisk har kjennetegnet vellykkede kompetanseløft, er at Politihøgskolen får hovedrollen. Politiet har i stor grad lykkes på områder som seksualforbrytelser, overgrep mot barn, seksualisert vold, beredskap, trusselvurderinger, justismord – samt et enormt sprang innen avhørsteknikk. Felles for alle disse er at den positive utviklingen har startet på Politihøgskolen – og nå trenger vi det samme på it-området, sier Gottschalk.

Spår floppstempel

Han spår at også Merverdiprogrammet vil ende opp med merkelappen "milliarder ut av vinduet" av de etterpåkloke om noen år.

- Man må på anskaffelsessiden ha kompetanse, og den finnes per i dag ikke i norsk politi. Denne prosessen virker å stå i strid med enhver prosjektlærebok, der det vil stå at det er vel så viktig å kunne terminere som å holde liv i et prosjekt, sier Petter Gottschalk.

Les om:

Offentlig Sektor