Ergo Group og Posten: Logisk kortsluting

Ergo Group og Posten: Logisk kortsluting

Ergo Group vokser med statlige penger i ryggen. Når ble outsourcingstjenester og it-konsulenter et offentlig ansvar?

Ergo Group har vokst fra å være Postens it-avdeling til å bli en av landets største leverandør av it-tjenester. I de siste årene har administrerende direktør Terje Mjøs i Ergo Group kjøpt en rekke større private it-aktører. I fjor ble blant annet Allianse slukt av den statlige it-giganten. De siste to årene har Ergo Group brukt over to milliarder kroner på oppkjøp. I den samme perioden har selskapet fått nærmere 900 millioner i kapital fra sin eier, Posten Norge. I tillegg får Ergo 800 millioner for utførte it-tjenester fra Posten hvert år.

Allerede i 2003 var Rikserevisjonen kritisk til hvordan Posten Norge håndterte kjøp av tjenester fra egne datterselskaper. Riksrevisjonen mente at anbudsregler var brutt ved at selskapet har gitt fordeler til egne døtre. Også EUs overvåkingsorgan ESA har Posten og Ergo i radaren.

LES OGSÅ: Rekordår for ErgoGroup

Etter det Computerworld erfarer har Terje Mjøs fått signaler fra Posten-sjef Dag Mejdell om at pengesekken står på vidt gap og at Ergo kan bruke milliarder i de nærmeste årene på nye oppkjøp.

Blant konkurrentene murres det. Det oppleves som konkurransevridene at Ergo kan ha en aggressiv vekst med det som indirekte er skattebetalernes penger. Riksrevisjonen har gjentatt sin bekymring for mangelen på skikkelige anbud. Posten planlegger derfor å legge ut flere it-avtaler på anbud. Analyseselskapet Gartner hjelper til med dette. Dermed får Ergo Group konkurranse. Det er på høy tid.

Men flere i it-bransjen mener konkurransevilkårene fortsatt ikke er like. For som en leder i en større it-aktør formulerer det: "Jeg kan aldri tenke meg at større kontrakter forsvinner fra datterselskapet Ergo. Vi opplever det som et problem at Ergos sjef sitter ledergruppen til Posten som han selv selger tjenester til".

Jeg tror det skal mye til for at Ergo nå ikke skal miste omsetning til konkurrentene. Noe annet vil nærmest være utenkelig. I motsatt fall blir det bråk både med EU og forhåpentligvis Konkurransetilsynet, som til nå har vært overraskende passive.

Sjansen for at Ergo Group mister mye omsetning er likevel liten. Selskapet vil fremdeles ha en fordel ved at Postens sjef også er styreformann i selskapet og at Ergo-sjef Mjøs sitter i Postens ledergruppe. Det er i beste fall litt klamt.

LES OGSÅ: Spår lavere Ergo-vekst

Argumentene for at Posten, og dermed indirekte staten, skal eie et av landets største it-selskaper med 3,6 milliarder kroner i omsetning og 2000 ansatte er rett og slett vanskelig å forstå. Konsernsjef Dag Mejdell i Posten forklarer det med at Posten vil være et nordisk logistikkonsern – og at it er det viktig del av dette. Jeg er enig i at it er en viktig del av logistikk, men Ergo Group er mye mer enn logistikkleverandør. Selskapet leverer så å si alt av it-tjenester.

Det er feil at Staten skal være en leverandør i it-bransjen. Ergo Groups vekst er problematisk fordi den er finansiert av skattebetalerne. Posten Norge bruker sin monopolsituasjon gjennom mange år til å vokse i it-bransjen. Pengene kunne Posten heller brukt til å oppfylle sine forpliktelser og bedre postgang i vårt grisgrendte kongerike. Et annet alternativ ville være å gi større utbytte tilbake til staten.

Offentlig Sektor