Ergo inn på de svenske jaktmarker

Ergo inn på de svenske jaktmarker

Ergogroup skal slåss mot EDB om kontrakter i svensk offentlig sektor.

Ergogroup er gjennom sit svenske datterselskap Systeam et av ti selskaper som er valgt ut som leverandør i det svenske Kammarkollegiets storforhandling om kjøp av driftstjenester.

Samlet har rammeavtalene på helhetsdrift, som de ti leverandørene nå inngår, en forventet verdi på 800 millioner kroner.

Blant de ni andre selskapene er norske EDB. Det betyr at de to norske konkurrentene også kan slåss om nye kontrakter på det svenske markedet.

EDB fikk for øvrig mye pepper etter at selskapets pressemelding ble misforstått. Flere nettsteder hadde lest dårlig og meldte at EDB hadde erobret en kontrakt i milliardklassen. Til tross for en rask avklarede børrsmelding hoppet aksjekursen opp.

Både informasjonssjef Cathrin Solhaug og administrerende direktør Terje Mjøs er med henvisning til EDBs aksjeflausen ivrige ovenfor Computerworld til å spesifisere at det gjelder en rammeavtale, og at det er vanskelig å sette en verdi på det.

- Det har passert mange tall, men vi skal være forsiktig å tallfeste hva det betyr for oss. Det handler om et betydelig volum. Vi skal ikke forskutere noe, sier Mjøs.

Helhetsdrift

Kammerkollegiet gjennomfører for øyeblikket fire store forhandlinger om rammeavtaler på driftstjenester til offentlig sektor, kommuner og fylkeskommuner. Rammeavtalen som nå er klar omfatter området helhetsdrift, og omfatter rundt 800 millioner kroner. Kammerkollegiet er en statlig forvaltningsmyndighet, som ligger under Finansdepartementet.

- Det er svært gledelig at vi har er blant de leverandørene Kammarkollegiet nå inngår rammeavtale på drift med. Omfanget av denne rammeavtalen er betydelig, og med nærmere 60 kontorer i hele Sverige har vi et godt utgangspunkt for å levere driftstjenester til både kommuner, offentlige etater og fylkeskommuner, sier Mjøs.

Ergogroup er ikke inne i svensk offentlig sektor på dette nivået fra før.

- Systeam har mange kontrakter i helsesktoren, og er stor der. I tillegg er våre svenske kontorer på lokalt nivå på banen i mange kommuner. Men på dette overordnende nivået har vi ikke vært tidligere. Så det er veldig hyggelig, sier Mjøs.

Viser styrke

Rammeavtalen innebærer at Ergogroup, som EDB og de andre, kan konkurrere om kontraktene som fortløpende forhandles gjennom Kammerkollegiet. Det betyr i utgangspunktet at det ikke er sikkert at denne avtalen innebærer noen konkrete kontrakter.

- Det kan i teori hende at vi ikke får noen, men jeg er ganske sikker på at vi vil vise vår styrke. Vi har nå kommer gjennom det første nåløyet, og vil kjempe hardt for å få kontrakter, sier Mjøs.

I alt er Mjøs fornøyd med avtalen.

- Vi har passert det første hinderet. Du kan si at vi nå har en jaktlisens. VI kan delta i forhandlinger om konkrete kontrakter, sammen med de ni andre selskaper. Dette kalles minikonkurranser. For oss blir det en flott åpning mot offentlig sektor I Sverige, avslutter han.

Utover Systeam og EDB er CSC, Fujitsu Services, HP, IBM, Logica, Qbranch, Systeam, Telecomputing og Tieto tildelt rammeavtalen.

Offentlig Sektor