Ergo leverer til Arbeidstilsynet

Ergo leverer til Arbeidstilsynet

Ergogroup skal levere fagsystemer til alle ansatte i Arbeidstilsynet.

Ergogroup har inngått en rammeavtale om levering av fagsystemer til Arbeidstilsynet. Systemintegratøren er en av fire leverandører i avtalen. Den har en antatt verdi på i overkant av 55 millioner kroner og går over tre år med opsjon på 1+1 år.

Leveransen er basert på tjenesteorientert arkitektur (SOA) og dreier seg om delsystemer som skal utvikles innenfor analyse- og informasjon, prosjektering, timeregistrering, saksbehandling, fagsystem og reiseplanleggingssystem.

Fagsystemene er ment å forenkle arbeidsprosessene og øke kapasiteten til tilsynet. Løsningen vil tas i bruk av alle Arbeidstilsynets 600 ansatte fordelt på ett direktorat, syv regioner og med 28 tilsynskontorer.

- Vi er svært fornøyd med at Arbeidstilsynet har valgt å inngå rammeavtale med oss. Med denne avtalen viser direktoratet hvordan it virkelig kan effektivisere og forenkle arbeidsprosesser og bidra til å frigjøre kapasitet for medarbeiderne som igjen kan brukes til tilsynsvirksomhet, forteller administrerende direktør Terje Mjøs i Ergogroup i en pressemelding.

Offentlig Sektor