Ergogroup gir politiet bredbånd

Ergogroup gir politiet bredbånd

Nye bredbåndstjenester fra Ergo koster politiet 50 millioner kroner.

Ergogroup skal gi politiet og Kriminalomsorgen bredbåndstjenester de neste to årene.

Avtalen har opsjon på to år til, og en samlet verdi på 50 millioner kroner.

Moderne nett

Bredbåndsnettet som skal leveres skal være "nytt og fremtidsrettet", og håndtere både tale, data og video med høye krav til oppetiden.

- For oss er det særdeles meningsfylt å bidra til at samfunnskritiske funksjoner som politi og kriminalomsorg kan jobbe sikkert, smidig og effektivt, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup, i en pressemelding.

- Med denne løsningen får begge etater et moderne nettverk slik at de kan gjøre sin viktige jobb for befolkningen med så få hinder som mulig.

It-arealer

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har også forhandlet frem en annen avtale den siste tiden.

Redimi skal fremover være utleier av arealer for plassering av politiets it-utstyr. Den fem år lange avtalen kan forlenges med to femårs-perioder til, og i så fall få en verdi på opp mot 100 millioner kroner.

- Avtalen som nå er inngått innebærer både en kapasitetsforbedring og en styrking av driftssikkerheten for politiets it-systemer. Dette vil gi oss et optimalt driftsmiljø fremover, sier direktør Lars Henrik Bøhler i PDMT i en pressemelding.

Offentlig Sektor