Erstattar kols-koffert med brett

Erstattar kols-koffert med brett

Fleire forskingsprosjekt skal gi deg kols-oppfølging per nettbrett. Dermed kan kols-kofferten forsvinna frå norske sjukehus.

Fleire sjukehus har prøvd ut den såkalla kols-kofferten, som telemedisinsk følgjer opp pasientar med den kroniske lungesjukdommen.

Men sidan «kofferten» er såpass dyr, ser fleire seg rundt etter alternative løysingar basert på teknologi som allereie finst.

Billegare

– Løysinga vår er billegare. Sjukehusa kjem til å låna teknologien og betala for løysinga per år. Der kols-kofferten følgjer opp pasienten over ein kort periode, driv me med langsiktig rehabilitering av kols-pasientar.

Det fortel forskar Paolo Zanaboni på avdeling for førebyggjing og eigenmeistring ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Les også: Kols-kofferten kommer til Norge

Zanaboni leier Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) sitt forskingsprosjekt, som arbeider med telerehabilitering av kols-pasientar, som blir følgt opp av ein fysioterapeut gjennom trening heime fram til mai 2014. Pasienten bruker tredemølle, eit pulsoksymeter og eit nettbrett med videokonferansesystem. Hen loggar seg også inn på ei nettside som kursar og hjelper med dagleg meistring av sjukdommen.

Kvar dag og etter kvar treningsøkt fyller deltakarane ut verdiar på nettsida. Ein fysioterapeut tolkar opplysningane og skreddarsyr individuelle treningsprogram med uthald og styrke. Treningsprogrammet blir justert etter korleis deltakaren sin kapasitet endrar seg.

Livet endra seg

10 deltakarar frå Nord-Noreg deltar i det to-årige studiet. Etter eitt år er tilbakemeldingane frå pasientane utelukkande gode.

– Dei er overraska over korleis liva deira har endra seg etter at dei begynte å bruka løysinga og mosjonera systematisk, seier Zanaboni.

Les også: Kommuner får helsedata

Tesen er at samfunnet får færre sjukehusinnleggingar og reduserte kostnader, og pasientane får betre fysisk og psykisk form samt auka livskvalitet. Ved årsskiftet startar andre fase i prosjektet. Då skal NST rekruttera to grupper på førti personar kvar, der ein skal samanlikna oppfølging med og utan telemedisin.

Dersom løysinga viser seg å fungera like godt som Zanaboni trur, håpar NST å kunna tilby denne ved norske sjukehus eller på kommunenivå.

Koplar til medisinsk utstyr

Neste år startar Sørlandet sykehus sitt kolsprosjekt. 200 pasientar frå heile Agder skal vera med på forsøket, skriv NRK.

Pasientene legg inn informasjon på eit nettbrett tilkopla medisinsk teknisk utstyr som kan måla for eksempel lungefunksjon, surstoffmetning i blodet, blodtrykk og blodsukker. Pasienten blir behandla etter behov.

– Me veit at det i Noreg det omtrent 25 prosent av dei som blir utskrivne med kols som også blir innlagt for same tilstand i løpet av ein månad, seier Frode Gallestad, lungelækjar ved Sørlandet sjukehus, til NRK.

Fakta: kols

  • Når sigarettrøyk, gassar eller svevestøv gjennom fleire år irriterer luftvegane og utløyser kronisk hoste og bronkitt, kan tilstanden utvikla seg til kronisk obstruktiv lungesjukdom (kols).
  • Kols hemmar luftstraumen, og sidan dei fleste med kols har meir eller mindre emfysem, reduserer dette evna til å ta opp oksygen.
  • Rundt 200.000 nordmenn har truleg kols. Halvparten veit ikkje om det.

Kjelde: Folkehelseinstituttet

Les om:

Offentlig Sektor