Etterlyst: Ledere med it-interesse

Etterlyst: Ledere med it-interesse

KOMMENTAR: Her om dagen fant jeg en haug med disketter. Jeg har ikke lenger utstyr til å lese dem, så jeg får gi dem bort til Nav.

Norge er et lite land og bør være relativt lett å administrere. Likevel har det i den siste uken kommet frem grelle eksempler på at vi ikke har kommet så langt i moderniseringen av offentlig sektor som man kunne ønske.

Justisministeren måtte i Stortinget svare på hvorfor få politifolk er på vakt i helgene i hovedstaden. Til tross for at politiet i Oslo har fått betydelige ekstra midler de siste årene. Internt i politiet etterlyses bedre metoder for lage optimale vaktlister. Men her finnes det jo flere gode applikasjoner på markedet! Det bør heller ikke være vanskelig for de ansvarlige hos lovens lange arm å ta turen til et moderne norsk sykehus - en studietur for å lære om teknologiens muligheter.

Når politiet også over ti år gamle servere med Windows NT 4.0, hvor man ikke lenger engang kan tette sikkerhetshull, så er det lett å anta at verktøy og samarbeidsløsninger ikke er optimale. Det er dessuten begrenset hva de kan få til på gammel infrastruktur.

LES OGSÅ: Mer it-trøbbel i politiet

Men politiet er langt fra alene om å henge etter. Denne uken kom det også frem at landets fastleger for informasjon fra Nav på disketter - disketter som de færreste har sett i bruk på mange år.

LES OGSÅ: Nav bruker fortsatt disketter

At det fortsatt er mulig, har jeg nesten vanskelig for å tro. Men ikke nok med det, norske sykehus sender fortsatt røntgenbilder med drosje, på tross av at den teknologiske infrastrukturen nå bør ligge til rette for elektronisk samhandling. Problemet ligger dels i Helseregisterlovens paragraf 13. Her legges det begrensninger for hva helseinstitusjonene kan dele av digitale data. Rikshospitalet må gjerne sende journalen på papir eller en cd med røntgenbilder i drosje, men ikke gi et annet sykehus tilgang til egen informasjon i eget nettverk.

Men i en slik situasjon blir det vanskelig å trekke ut effektene av digitaliseringen i helsevesenet. Her trenger vi sterke ledere som kan sette ned foten. Lovens intensjon er å beskytte sensitive personalopplysninger - noe som selvfølgelig er bra. Men det er vanskelig å se at sikkerheten er spesielt godt ivaretatt i baksetet på en drosje, fremfor krypterte data over internett.

Mangler it-ledere

Det offentlig sektor mangler er ledere som ser teknologiens muligheter. Skatteetaten fremstår fortsatt som et fyrtårn. Avdøde skattedirektør Bjarne Hope skal ha mye av æren for de effektiviseringsgevinstene etaten har oppnådd. Han forstod at teknologi ikke handler om å automatisere det du har gjort tidligere, men det handler om å gjøre nye ting du ikke har kunnet gjøre før. Hope var utdannet på NTNU og teknisk interessert, og det hjelper.

Selv om sentrale myndigheter jobber mot en sentralisert it-strategi, hvor offentlig sektor skal standardisere og dele sin kunnskap, så er suksessen til den enkelte offentlige etat personavhengig.

Det offentlige trenger sterke toppledere som ser de teknologiske mulighetene og som har nødvendig kunnskap og gjennomslagskraft. Uten disse personene blir moderniseringen av offentlig sektor svært tung. Derfor bør alle intervjuer til offentlige lederstillinger starte med: "Er du teknologisk interessert?" Er svaret nei, så bør personen strykes fra listen. Det finnes nok av økonomer, jurister, statsvitere eller teknologer (selvfølgelig) som ser de digitale mulighetene.

Det som taler for en enklere modernisering av offentlig sektor er at den nye generasjonen ledere fostres opp i en digital verden hvor samhandling er en selvfølge. Det er denne digitale mentaliteten vi trenger i mer av i offentlig sektor.

Offentlig Sektor