EU med omfattende cloud-plan

EU med omfattende cloud-plan

EU-kommisjonens nye strategi for cloud-tjenester skal skape 2,5 millioner nye arbeidsplasser i EØS.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Europakommisjonen la i forrige uke frem sin nye strategi for tjenester levert fra nettskyen.

Strategien har fått navnet Unleashing Computing Cloud Potential the of Europe in, og målet er å få på plass felles standarder for EUs medlemsland, samt løse spørsmål rundt kontraktsvilkår og forskjeller i lovverket i de ulike medlemsstatene. Cloud-strategien omfatter også EØS.

- Felles regler

retningslinjer endringene for tydeligere Blant databeskyttelse. om informasjon krav er servicenivå gi om å samt

ved cloud plass flytting av få computing. EU-kommisjonen på sikkerhet, miljømessige hensyn jobber standarder samt for rundt også data å kompatibilitet,

i EU prosent. EØS europeiske EU-kommisjonen samlede den vil sette og gi og i til på i Ifølge økonomien en cloud-strategien én 160 2020, frem bruttonasjonalproduktet fart det euro tilsvarende økning milliarder

kommisjonen strategien Ifølge nye arbeidsplasser. vil 2,5 millioner føre til

sier et økonomien digitale agenda, representer i EUs vendepunkt Neelie Cloud - for en kommisær for vår, uttalelse. computing Kroes,

felles siloer sett europeiske økonomisk tvers - Vi et gjør sittende Dersom gevinst. regler i nasjonale masse kritisk i fast hun. av vil gå milliarder med sier glipp landene, noe bli EU ikke oppnå og må og av på de vi

styrke Skal tilliten

En sektor. allerede den utarbeidelse. er European definere av av strategien for Deler nye dem felles de skal Cloud av cloud-tjenester offentlig standarder nye innkjøp Partnership-retningslinjene som i under er

om modellkontrakter for kom skape med selskaper såkalte som Den til revidert i nye skal strategien av skal data hvordan arbeidsgruppen på EU-borgernes sitt håndteres fra det som også i støtter omfatter måte opp innstillingen nettskyen, gjelder like gjennom når personverndirektiv synspunkt hovedsaklig betingelser sikker nettskyen. EU. Et lovgivning en på juli utenfor bruken

informasjon på for blant implementeres vidre kunder styrke er av cloud-tjenester. å europeiske spesifikasjoner personlig Målet vil tilliten beskyttelsen til EU-nivå. Tekniske

Information skal (ENISA) som European utvikle EU-kommisjonen frivillige for Security være med tillegg om plass i på databeskyttelse, å i Agency 2014. andre Network samarbeide skal sertifiseringsopplegg og

også miljøstandarder og i på som år. få plass karbonutslipp av å vannbruk Målet samme energibruk, omfatter er løpet

kontrakter Komplekse

ifølge for etterlater lite rom og EU-kommisjonen tilpassing. med at er for cloud-tjenester kontrakteneer Problemet komplekse

"modellkontrakter" level-avtaler og kommisjonen for utvikle bedrifter. skal mellom derfor Neste leverandører år service

til en… Forslaget