Europeisk helsesenter til Norge

Europeisk helsesenter til Norge

HP legger sitt nye europeiske senter for helseteknologi til Norge.

Hewlett-Packard (HP) skal bruke flere millioner kroner på å etablere et eget kompetansesenter, Health Center of Excellence, som skal arbeide med it i helsesektoren.

- Dette er en stor anerkjennelse for det som skjer innen teknologi i norsk helsevesen og for det arbeidet vi gjør i HP. Vi har jobbet aktivt for å sikre at HPs Center of Excellence innen helse skulle legges til Norge, og er meget godt fornøyd med at vår strategi har lykkes, sier administrerende direktør Eivind Roald i HP Norge i en pressemelding.

LES OGSÅ: It-sjefer i bresjen for helsesamarbeid

Langt fremme

Det foregår en rivende utvikling innen helsesektoren. På den ene siden stiller myndigheter og eiere av helseinstitusjoner krav om høyere pasienttilfredshet, mer kostnadseffektiv drift og bedre utnyttelse av helsemidlene.

På den andre siden gjør innovasjon og ny teknologi det mulig med stadig nye prognose-, diagnose- og behandlingsformer. Det er avgjørende at helseinstitusjonene er dyktige til å nyttiggjøre seg it og ny teknologi. Det norske helsevesenet ligger langt fremme i denne utviklingen.

- Norge ligger langt fremme, og de erfaringene vi gjør oss her er interessante for alle andre land. Derfor er også Norge valgt som lokasjon for HPs nye helsesenter. Dette er en beslutning som er basert mer på kompetanse og mulige resultater, enn på muligheten for umiddelbar inntjening, sier Roald.

Samarbeidspartnere

Hensikten med senteret er å se nærmere på optimal utnyttelse av it-kompetanse og it-ressurser innen helsesektoren i Europa. Dette blir ifølge HP senteret som Europas helseaktører skal besøke for å forstå og se på mulighetene av it-teknologi innen helse. Senteret vil jobbe tett med sykehusekspertise og myndigheter samt koordinere og sikre effektiv utnyttelse av kjerneteam og nøkkelressurser innen helse fra de forskjellige HP-teamene i Europa.

- Vi skal sikre utnyttelse av best practices og utvikling av state-of-the-art it-kompetanse for å bringe it i helsesektoren til neste nivå. Senteret vil derfor bli både et kompetansesenter og et besøkssenter. Vi vil nå gå i dialog med mulige partnere og finne et egnet sted for senteret, samt begynne å snakke med potensielle ledere for satsingen, sier Roald.

For å gjøre senteret mest mulig tilgjengelig for de europeiske HP-landene skal senteret legges sentralt i Østlandsområdet.

LES OGSÅ: Valgkampen kan gi Oslo teknoløft

Offentlig Sektor