FØRSTE OFFENTLIGE VIRKSOMHET: Lånekasen er den første offentlige virksomheten i Norge som inngår avtale om formidling av konsultne- og prosjektledertjenester. (Illustrasjonsfoto: StevePB/Pixabay)

KONSULENTMEGLER: Lånekassen lar Ework levere konsulent- og prosjekttjenester. (Illustrasjonsfoto: StevePB/Pixabay)

Ework vant rammeavtale med Lånekassen

Avtalen gjelder formidling av konsulenttjenester og prosjektledelse. Verdien er 30 millioner kroner i året.

I konkurranse med seks andre har Ework vunnet rammeavtale med Lånekassen om formidling av konsulenttjenester og prosjektledelse. Ework er med andre ord Lånekassens nye konsulentmegler.

- Vi er først ute blant offentlige virksomheter i Norge til å ta i bruk denne type rammeavtale for å dekke hele vårt behov for it-konsulenttjenester, men vurderingene for å velge en slik avtale er blant annet gjort med bakgrunn i erfaringsinnhentinger fra privat sektor og fra offentlig sektor i Sverige, sier it-direktør Sigurd Eriksson i Lånekassen.

Avtalen har en varighet på ett år, med mulighet til forlengelse i tre år, ett år av gangen. Verdien estimeres til omlag 30 millioner kroner i året.

Offentlig Sektor