- FAD har ikke nok it-makt

- FAD har ikke nok it-makt

IT-MINISTER FOR EN DAG: Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, kan tenke seg å bli it-minister.

Hvordan skal Norge digitaliseres?

Det foregår en debatt om rollen til fornyingsdepartementet og it-statsråden. For mange ulike oppgaver, for lite makt og ressurser og for dårlig koordinering med andre departementer og etater er noen av problemstillingene som har kommet frem den siste tiden.

I forrige uke skrev Computerworld en artikkel om fremtiden til Fornyingsdepartementet etter valget i 2013.

I kjølvannet har Computerworld spurt en rekke personer med politisk it-innsikt om hvordan de mener Norge bør ta fatt i digitaliseringen av offentlig forvaltning.

Serien kalles «It-minister for én dag»

- Det er vel ingen grunn til å legge ned FAD, sier Torgeir Waterhouse direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge.

Torgeir Waterhouse:

- Ikke nok it-makt

Morten Thorkildsen:
- It-bransjen må offentlig rådgiver

Tore Tennøe:
- Gevinstrealisering er viktig

Per Morten Hoff og Heidi Austlid:
- Vi har mye å lære!

Paul Chaffey:
- Nav ligger 15 år etter

Ikke nok makt

- På hvilke områder går digitaliseringen av det offentlige Norge for tregt?

- De aller fleste, spesielt offentlig sektor.

- Hvordan og hvor kan digitalisering gi best gevinst/effekt?

- Et opplagt område er skole, ved feks å sikre grunnleggende digital kompetanse som vil løfte hele Norge på sikt. Viktig å sikre just-works over hele linja slik at slike situasjoner: http://www.dalstroka-innafor.net/2012/09/03/feiden-med-feide/#wrapper som dette unngås, de er det nok mange av hver dag i hele off.sektor ...

- Har Fornyingsdepartementet (FAD) nok makt og innflytelse i dag?

- Nei

Det godes fiende

- Bør FAD legges ned og it-ansvaret (etter «dansk modell») spres til de ulike departementene?

- Det er vel ingen grunn til å legge ned FAD, men FAD/IT-politikken må enten stryrkes betraktelig der den er eller flyttes til et departement med styrke og makt. For eksempel må ansvarlig departement kunne instruere de andre, inkludert deres underliggende etater.

- I Danmark behandles it-prosjekter som «business case». Det vil blant annet si at gevinstene skal tydeliggjøres i forkant. Er dette en god modell for Norge også?

- Opplagt, så kan vi sikkert kose oss med en endeløs debatt hvor byråkrater og andre bruker mer krefter på å forklere hvorfor vi er så spesielle og må gjøre ting annerledes enn på å implementere noe som virker & vil være en dramatisk forbedring fra i dag. Vi kan fort få en det beste er det godes fiende situasjon når en slik modell evt skal innføres.

Modell av gov.uk

- Hvilken rolle bør it-bransjen spille i digitaliseringen av offentlig sektor?

- Sentral rolle, spesielt bør det gjøres mer plass til små & innovatiove aktører, samtidig må det på plass en mer iterativ utviklingsprosess slik at tjenester & utvikling gjøres i tråd med teknologiens egenskaper.

- Hvem mener du er best egnet til å bli it-minister etter valget i 2013?

- Hm ...

- Kunne du tenke deg å bli it-minister i en ny regjering og hva ville eventuelt vært fanesaken din?

- Ja, full digitalisering i alle ledd som vil innebære digital først nedenfra som startups etter modell av gov.uk - med andre ord en tilpassning av offentlig sektor til “vår & fremtidens teknologi” fremfor teknologi & pro.