FAD med lang skryteliste

FAD med lang skryteliste

Regjeringen mener å ha gjennomført 718 fornyingstiltak de siste fire årene.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har nettopp sluppet en skryteliste på 718 punkter, fordelt på 114 pdf-sider, over fornyingstiltak regjeringen har gjennomført i fireårs-perioden. Fornyingsdepartementet står imidlertid bare bak 18 av punktene, de øvrige 700 er gjennomført av andre departmenter.

Statssekretær Wenche Lyngholm er kry.

- Vi har styrket offentlig sektor i løpet av denne stortingsperioden. Vi arbeider smartere, er mer miljøvennlige og leverer stadig bedre tjenester til innbyggerne og næringslivet, sier hun i en pressemelding.

Oversikten

Computerworld bringer deg her FADs egne sju punkts utdrag, som altså er under en prosent av hele lista. Vil du beskue de andre 711 tiltakene, kan du finne pdf-en her.

  • Gjør staten mer miljøvennlig: Det offentlige handler for om lag 270 milliarder kroner hvert år. Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser (2007-2010) setter miljøkriterier som skal følges når staten handler varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeid.
  • Fjerner pinkodekaoset, gjør offentlige tjenester tilgjengelige. Regjeringen har etablert en offentlig elektronisk ID for å gjøre det enkelt å bruke samme ID på ulike offentlige elektroniske tjenester. I løpet av 2010 skal eID trygt brukes også for tjenester som krever høy sikkerhet. I 2006 ble Minside etablert som en portal til kommunale og statlige elektroniske tjenester.
  • Økt åpenhet og deltakelse: I mars 2007 arrangerte FAD ”Regjeringens innbyggerkonferanse” der folk fra hele landet var samlet for å komme med synspunkter og innspill til hva som skal gjøre offentlig sektor bedre.
  • Fjerner tåkeprat. Skjemaer og dokumenter fra det offentlige skal være mulig å forstå for folk flest. FAD har startet et omfattende arbeid med forenkling av språket i staten. Se www.klarsprak.no
  • Tiltak mot sosial dumping i offentlige innkjøp. Forskrift som trådte i kraft 1. mars 2008 skal sikre arbeidstakerne normale lønns- og arbeidsvilkår når de utfører tjenester eller bygge- og anleggsarbeider for det offentlige.
  • Bedre ledelse og personalpolitikk i staten: Regjeringen la høsten 2008 fram Plattform for ledelse i staten for å styrke utviklingen av ledere og personalpolitikken i staten. Plattformen følges også opp med Ledersats - en satsing på kompetanseutvikling i staten.
  • Effektiviserer staten med IKT. Regjeringen har innført forvaltningsstandarder på IKT-området og felles kjøreregler for IKT-utviklingen i offentlig sektor. Hensikten er å yte bedre tjenester og utnytte offentlig sektors samlede IKT-ressurser mer effektivt.
Offentlig Sektor