FAD uenige med eget råd

FAD uenige med eget råd

Standardiseringsrådet vil avvente ISO-prosessen dersom søndagens avstemning ender med et nei til OOXML, men fornyingsdepartementet krever fortgang.

ISO-prosessen om OOXML kan bli langvarig dersom søndagens avstemning ikke ender med et ubetinget ja, og kan forsinke Regjeringens arbeid med innføring av åpne standarder. Statssekretær Jørund Leknes i Fornyings- og administrasjonsdepartementet mener imidlertid at Norge ikke bør vente, siden en eventuell ISO-godkjennelse uansett ikke betyr at OOXML blir godkjent for bruk i offentlig sektor.

- Vi har ennå ikke tatt stilling til konsekvensene av en ISO-sertifisering. Men det er ingen grunn til at vi skal utsette arbeidet med åpne standarder på grunn av prosessen i ISO, sier Leknes i dagens papirutgave av Computerworld.

Olaf Østensen er leder for Standardiseringsrådet som skal skal gi anbefalinger til Fornyings- og administrasjonsdepartementet om hvilke standarder som skal inn i referansekatalogen for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor. Da Standardiseringsrådet offentliggjorde sin foreløpige liste i midten av mai ble Adobes PDF og Open Document Format fra Oasis anbefalt som de eneste obligatoriske dokumentformatene for publisering på nettsider og i meldingsutveksling mellom ulike offentlige instanser. OOXML ble da satt ”under observasjon”.

Østensen mener Norge fortsatt må avvente en endelig ISO-avgjørelse om OOXML, selv om det kan ta tid.

- Det er naturlig å avvente det endelige resultatet selv om det tar noen måneder. Dette er et prinsipielt viktig spørsmål, og virkeligheten snus ikke opp-ned på et øyeblikk i offentlig sektor, sier Østensen til Computerworld.

VIL VENTE: Standardiseringsrådets leder, Olaf Østensen, vil vente på en endelig ISO-avgjørelse.

Standardiseringsrådet har sitt neste møte 18. september, og vil da gå gjennom høringsuttalelsene som FAD mottok 20. august. Med et betinget nei i ISO er det neppe aktuelt å gjøre endringer i referansekatalogen. Heller ikke av FAD selv, mener Østensen.

- Vi forventer at kommentarer til listen blir sendt over til behandling i Standardiseringsrådet. FAD kan ikke godta noe som ikke er anbefalt gjennom vår prosess, og vi vil avvente ISO-prosessen, gjentar Østensen.

En ISO-sertifisering av OOXML krever to tredels flertall i ISOs tekniske komité, som har 32 medlemsland, deriblant Norge og Danmark. Tidligere i dag ble det klart at Norge vil stemme nei i ISO søndag.

LES SAKEN HER: Norge stemmer nei til OOXML

Med et betinget nei blir det neste steget blir et såkalt "ballot resolution"-møte hvor ISO vil gå gjennom kommentarene fra de ulike medlemslandene. Det skjer neppe før neste år. Deretter kan det bli aktuelt med en ny avstemning, dersom endringsforslagene skulle bli godtatt av ECMA.

LES OGSÅ: Glad for tja til Open XML

Offentlig Sektor