- FADs dager er talte

- FADs dager er talte

Fornyingsdepartementet kan bli lagt ned. Få er overrasket.

Det spøker for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. I de mange spekulasjoner rundt regjerningskabalen som legges frem i mediene finnes det sjeldent et selvstendig departement for fornying. Det betyr trolig at it-politikken og fornying av offentlig sektor skal spres over de andre departementene.

FAD forsvinner og alle statsråder får ansvar for å jobbe med forbedringer og effektiviseringer innenfor sine respektive sektorer, skriver Dagbladet.

Arbeidsministeren vil trolig få tilbake det formelle ansvaret for lønnsoppgjørene fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Også andre aviser som Dagsavisen og Aftenposten tror på det samme.

- Ja, det er mye spekulasjoner her. FAD har ikke fungert optimalt. It må bli mer synlig, men vi hadde nok gjerne sett en langt sterkere it-styring, ikke en nedleggelse av departementet, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

LES OGSÅ: Abelia-sjefen vil kaste Grande Røys

- Forholdsvis marginalt

Hoff sammenfatter det flere sier til Computerworld. FAD har ikke fungert som det skal, departementet har vært for usynlig, styringen har vært for svak og statsråden Heidi Grande Røys er dyktig, men har ikke fått gjennomslag for sine ideer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ble opprettet som Moderniseringsdepartementet 1. oktober 2004 med oppgaver fra det tidligere Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Departementet har ansvar for nasjonal it-politikk, generell konkurransepolitikk, statlig personalpolitikk og koordinering av regjeringens moderniseringsarbeid i offentlig sektor. Det er mange ulike oppgaver.

- Jeg ønsker nok at konkurransedelen styrkes, og kanskje flyttes til Finansdepartementet. Men det er uheldig hvis ingen sitter med dedikert ansvar for fornying av offentlig sektor, sier Paul Chaffey, leder i Abelia.

Chaffey er akkurat som andre opptatt at de ulike deler av FADs oppgaver får nok fokus også i de neste fire årene. Samtidig ser han det er mye som ikke har fungert godt nok.

- Tenk på offentlige anskaffelser. Det er vel rundt 200 milliarder per år. Her kan det spares mye gjennom fornying, og it er kjernen i det. Det er et typisk eksempel av noe vi trenger godt samarbeid på tvers av departementene, sier Chaffey.

Men til tross for at fagpresse som Computerworld har brukt mye spalteplass på Grande Røys og FAD, tror Chaffey at departementet og statsråden har vært temmelig usynlig for resten av samfunnet.

- FAD er forholdsvis marginalt. Problemet er at it er overalt. Da må man dele det opp, som for eksempel i helsesektoren. Det som er avgjørende er hva som står i regjeringsforklaringen, hvilke dedikerte mål man setter seg de neste fire årene, sier han.

Trenger standarder

For it i kommunesektoren har Fad en sentral rolle. Svein Erik Wilthil i KS ønsker seg en endring av oppgavene

- KS mener nok at ikt i kommunene skulle ha en sterk forankring i Kommunaldepartementet. FAD har vel ikke hatt styrken til å samordne ikt i offentlig sektor. Det må man bare erkjenne, de har ikke hatt nok ressurser eller tyngden, sier han.

Wilthil anser det som et stort problem for kommunesektoren at det mangler en sterk samordning av it-politikken i Norge. Koordineringsorganet for forvaltning som Moderniseringsdepartementet i sin tid opprettet, har ikke fungert. Fortsatt store oppgaver innen samordning er standardisering, integrasjon av løsninger og offentlige anskaffelser.

- Difi kan fortsatt ha en viktig rolle, men det spørs hvilke oppgaver de vil få og hvilket departement de vil tilhøre.

Ingen kommentar

Computerworld forsøkt å få tak i Heidi Grande Røys, som av naturlige årsaker avstår fra å kommentere eventuelle endringer i regjeringskabalen på dette tidspunktet.

- Statsråden ønsker ikke å kommentere endringer i Fornyingsdepartementet, forteller kommunikasjonsavdelingen.

Les om:

Offentlig Sektor