Får en halv milliard til nye fagsystemer

Får en halv milliard til nye fagsystemer

Politiet må velge om it-systemene skal moderniseres eller bygges helt på nytt.

For flere år siden vedtok Stortinget en ny straffelov. I fjor uttalte justisminister Knut Storberget til NRK at den nye loven ville tre i kraft 2012. Men politiets datasystemer har satt en stopper for implementeringen – fagsystemene har rett og slett gått ut på dato.

Nå er Politidirektoratet igjen i gang med planleggingen av et gigantisk it-løft for politiet, for blant annet å kunne takle den nye straffeloven. Prislappen blir minst 500 millioner kroner. Flere hundre millioner er allerede brukt på å oppruste it-infrastrukturen.

- Omfanget er stort. Og det vil nok koste over 500 millioner kroner, men nøyaktig beløp kan vi ikke si. Etter oppdrag av Justisdepartementet er vi nå i gang med en forstudie, sier Johan Skutle i Politidirektoratet.

Han er programleder for denne delen av it-løftet i politiet.

Gamle systemer

Politiet har lenge fått mye kritikk for gamle datasystemer. Både politifolkenes eget magasin Politiforum og Computerworld har flere ganger skrevet om gamle servere som bryter sammen, lagringskapasitet som er oppbrukt og at nye systemer ikke er kompatible med en gammel plattform.

Politidirektoratet startet derfor i fjor med betydelige investeringer for å modernisere it-infrastrukturen i politiet, noe som uansett må til for å bygge nye applikasjoner – som de nye straffesakssystemene.

Johan Skutle forteller at det kommende it-prosjektet er komplisert og omfattende.

På spørsmål om han er bekymret for risikoen i et så stort it-prosjekt, i lys av Vegdirektoratets skandaleprosjekt Autosys og andre havarerte offentlige it-prosjekter, svarer Skutle:

- Vi kjører en grundig prosess og gjør ting litt på en annen måte enn det som er gjort tidligere. Vi innser at vi trenger hjelp og er i ferd med å anskaffe en hovedsamarbeidspartner som skal bistå oss, sier han.

Dermed er det duket for nye muligheter for selskaper som IBM, Accenture og Steria.

Videreutvikle eller skrote

Skutle leder en arbeidsgruppe på rundt 25 personer.

- Vi vurderer ulike løsninger. Når vi har levert rapport, en konseptvalgutredning, skal den gjennomgå en ekstern kvalitetssikring i regi av Justisdepartementet og Finansdepartementet, en såkalt KS1. Vi må argumentere for behovet og hvorfor politiet trenger nye it-systemer. Vi er avhengig av å vise at dette har samfunnsnytte, sier Skutle.

Stortinget har bestemt at alle statlige investeringer med antatt totalkostnad på over 500 millioner kroner skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring i en tidlig fase, kalt KS1.

- It-prosjektet er krevende og vi jobber hardt med konseptvalgutredningen. Så vidt vi vet har ingen kommet helt i mål med en fullstendig konseptvalgutredning for et ikt-relatert prosjekt, sier programlederen.

Konsepvalgtutredning (KVU) er en utredning i tidlig fase for store prosjekter som analyserer samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse det på.

Dette fører til at Finansdepartementet får en hånd på rattet i prosjektet.

Henger på it

Politiets it-infrastruktur trenger en overhaling, men at de gamle datasystemene skulle forsinke den nye straffeloven kom som en overraskelse på den politiske ledelsen.

I starten av fjoråret ropte it-folkene i Politiets data- og matrielltjeneste (PDMT) et varsko om at mulighetene for å gjøre endringer i de datasystemene som finnes i dag, var svært begrenset. Fagpersonene uttalte at det ville bli svært dyrt og at ikke var gjort over natten.

Det fikk de rett i.

- Jeg begynte med dette arbeidet nå i år, det er vanskelig å si når man har et nytt system på plass. Først skal vi forsøke å få på plass konseptvalgutredningen før sommeren, sier Skutle og legger til:

- Et av de viktige spørsmålene blir om vi skal modernisere eller bygge helt nye systemer for straffesaker.

Les om:

Offentlig Sektor