Får inngang i Norge via nettet

Får inngang i Norge via nettet

UDI tar en politi.no. Nå kan utlendinger søke og betale for visum på internett.

UDI mottar årlig rundt 140.000 visumsøknader og rundt 80.000 andre søknader om innreise, opphold og liknende.

Disse blir tradisjonelt sett fyllt ut skriftlig ved Norges mange utenriksstasjoner verden over. Og gebyrbetalingen skjer gjerne med kontanter.

Nå er UDI i gang med å la folk ordne slikt på internett. På lik linje som politiet nylig lanserte tjenester for å levere anmeldelser via politi.no.

Ikke asylsøkere

- Vi er allerede i gang med et prøveprosjekt, forteller avdelingsdirektør Rebekka Gundhus i UDI.

Dette prosjektet skal nå utvides. Nye avtaler med PBS International og DIBS er i havn, og partene skal sammen styrke disse tjenestene. Gundhun forteller at det ikke bare dreier seg om visum, men ting som statsborgerskap, samarbeidstillatelser, familieinnvandring og giftemål.

- Det gjelder selvsagt ikke asylsøkere, selv om mange forbinder oss kun med det, forsikrer Gundhus.

Enklere og billigere

Slike tjenester tilbys nå ved opp mot ti utenriksstasjoner. I løpet av neste år skal enda flere med, men UDI understreker at ikke alle land er like aktuelle.

- På den ene siden er oppgaven vår å drive kontroll, og sikre at lover og forskrifter blir overholdt. Men vi skal også yte god service, og man krever at jobben blir gjort fort, forteller avdelingsdirektøren.

Gundhus sier at tjenesten allerede blir mye brukt der hvor den tilbys, uten at de ennå har tall å vise til. Søkerne kan via nettet følge søknadene sine, sette opp eventuelle møter og betale for saksbehandlingen med bankkort. Og UDI får det også enklere. De forteller at de ikke bare sparer penger, men også sparer seg for mye trøbbel.

- Håndskrifter kan være vanskelige å tyde, og med en nettløsning kan man forsikre seg om at alt faktisk er fyllt ut, forteller Gundhus.

Sikkerheten viktig

Det gjelder altså ikke asylsøknader, men visum er heller ikke noe staten tar lett på. Mange må søke om de vil oppholde seg i Norge, og sikkerheten rundt det hele er selvsagt viktig.

- Det er noe vi har veldig fokus på, forsikrer Gundhus.

- Blir det lettere å komme inn i Norge nå?

- Nei, selvfølgelig ikke. Det erstatter bare det å fylle ut søknader med penn og papir. Nå fyller man det ut elektronisk, og det blir så rutet inn til våre løsninger, svarer hun.

- Saksbehandlingen er den samme. Men søkeren slipper å bruke en hel arbeidsdag på å stå i køer.

Hva synes du om statens stadige utvidelse av nett-tjenester? Er det bare positivt? Si din mening under!

Offentlig Sektor