Får statlig støtte til nytt kølappsystem

Får statlig støtte til nytt kølappsystem

Se hvordan Daoshan Li skal koble mobilen til kølappmaskinen.

I dag ble det klart hvem som har fått tildelt midler fra Fornyingsdepartementets (FAD) Nettskap-prosjektpott.

En av de heldige er kinesiske Daoshan Li. Han likte dårlig å måtte stå opp tidlig for å trekke kølapp hos UDI, for så å måtte vente i over en time. Den timen ekstra kunne han likeså godt brukt på litt ekstra søvn.

Derfor vil han nå lage en løsning der brukeren kan trekke UDI-kølapp uavhengig av hvor vedkommende er, via mobiltelefon. Li ser for seg at kølappsystemet også kan brukes i andre sammenhenger, for eksempel i banken, på postkontoret og på sykehus.

- Systemet vil kunne motta sanntidsinfo fra kømaskinen, der det står estimert ventetid og hvor mange som er foran deg i køen. Den vil også gi påminnelse når det er din tur, sier Li.

- Systemet består av tre deler. En klient/mobilapplikasjon der du trekker kølappen, en integrasjonsplattform til kølappsystemets infrastruktur, samt en webserver som får info fra kølappsystemet og sender videre til klienten, sier kineseren, som allerede har produsert en demo av systemet.

Maner til åpning av data

Han får 100.000 kroner i drahjelp fra fagpanelet til FAD, som mener prosjektet har «betydelig rationaliseringspotensiale på samfunnet.» Torgeir Waterhouse fra IKT Norge, som har sittet i fagpanelet som har bedømt prosjekter, ser frem til løsningen blir ferdig.

- Det skal bli deilig å kunne trekke kølapp fra sengen eller fra et annet sted og så få køoppdateringer på mobiltelefonen. Jeg gleder meg, sier han.

Han mener det var mye spennende blant alle de 137 søkerne.

- Det spennet vi så var stort og spennende. Det var både tjenester basert på offentlige data og tjenester basert på brukergenererte data. Det var ganske mange lokale tjenester og noen nasjonale, sa han på pressekonferansen, og benyttet samtidig anledningen til å ytre et politisk budskap:

- Etter å ha lest alle søknadene er jeg enda mer overbevist om at vi må få alle offentlige data ut. Da blir verden bedre. Disse prosjektene her kan fort bli fremtidens eksportvare når det er tomt for olje. FAD bør gjennomføre en slik ordning årlig.

Masterblogg og enkeltpersonforetakswiki

Et annet av de tre prosjektene som ble presentert på pressekonferansen, var Masterbloggen. Målet med denne er å tilgjengeliggjøre innhold og funn fra masteroppgaver, som ellers kan støve ned i universitetsdatabaser.

- Vårt mål er å minske gapet mellom akademia, media og samfunnet, sier Anne Aaby fra Foreningen for masterformidling, som får 200.000 kroner til sitt prosjekt.

Det tredje prosjektet som ble presentert av de 17 som fikk støtte, er nettsamfunnet Tomme hender, som drives frem av webutviklerfirmaet Funkbit. De får 200.000 kroner til å lage et nettsamfunn for småbedrifter.

- Vi er en liten bedrift på fire, og alle av oss har vært enkeltpersonsforetak og dermed vært gjennom prosessen det innebærer. Det er vanskelig å finne frem, og altfor dyrt for en liten bedrift å søke hjelp. Mens man vil bruke tid på å skape verdi, blir man sittende å bruke tid på vanskelige skjemaer og regnskap, sier Mats Barlo fra selskapet.

Derfor vil de lage et samarbeidsverktøy / wiki der nyetablerte enkelt kan finne frem informasjonen de søker og selv bidra med informasjon de måtte sitte inne med. Håpet er at også fagpersoner med kompetanse på ulike områder skal bli med på dugnaden.

- Med portalen kan man bruke tid å å skape verdier i stedet for å fylle ut skjemaer, sier Barlo.

Glad minister

Fornyingsminister Rigmor Aasrud er godt fornøyd med Nettskap 2.0.

- Av responsen å bedømme er Nettskap 2.0 en suksess. Vi hadde forventet 40 søkere, men fikk 137, sier hun.

- Jeg vil takke de 120 andre som ikke nådde opp, og oppmuntre alle som har søkt om å satse videre. At vi utpeker Nettskap-vinnere betyr ikke at det er tapere. Dere er alle vinnere.

Hun betegner dagen i dag som første fase.

- Vi kan si vi har en nasjon med digitale innovatører. Men vi er ikke i mål i dag. Dette representerer slutten på første fase. Videre er det viktig å trekke lærdom og ha åpenhet rundt erfaringene. Jeg ønsker at erfaring og kunnskap fra disse prosjektene skal deles, sier Aasrud.

- Det er utvikling og bruk av digitalt innhold som driver verdiskaping på Internettet, og vi må kunne utnytte dette potensialet også i Norge. Nye tjenester og nye måter å skape og formidle innhold på kan skape en helt ny digital innholdsnæring som kan og vil overgå den "tradisjonelle" IKT-industrien.

Her finner du alle Nettskap 2.0-vinnerprosjektene.

Offentlig Sektor