- Festtaler om forskning

- Festtaler om forskning

Høyres Ine Marie Eriksen Søreide ser seg lei på at regjeringen ikke følger opp forskningsmålene.

Leder i Stortingets kirke-, forsknings- og utdanningskomité, Ine Marie Eriksen Søreide (H), reagerer sterkt på at regjeringen ikke bevilger mer penger til Forskningsrådet for å stimulere næringslivet til mer forskning innen ikt.

- Bevilgningene står ikke i forhold til det oppdraget Forskningsrådet er gitt, og deres mandat blir dermed ikke fulgt opp. Det blir mye festtaler, men lite konkret i form av handling fra regjeringens side, sier Søreide.

I denne ukens Computerworld papiravis går direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet ut og kritiserer regjeringen for ikke å satse på forskningen. Tall viser at ikt-forskningen har stagnert siden 2000, og til tross for løfter om å styrke forskingen, fikk Forskningsrådet ikke mer penger i forrige statsbudsjett.

LES OGSÅ: Ikt-forskningen glemt

- Det er også en tendens til at man tror man har funnet opp det som skal finnes opp innen ikt. Men behovet for forskning har aldri vært større. I Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som én av fem grunnleggende ferdigheter, og i Forskningsmeldingen er også ikt et prioritert område, sier Søreide.

Hun forventer at regjeringen følger opp de tiltakene som Stortinget har vedtatt, men sier det er vanskelig for opposisjonen å ”ta” en flertallsregjering på noe som er så ullent definert som det er i de stortingsmeldingene som er lagt frem.

Forskningsmålet på tre prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2010 er et konkret mål, men regjeringen har innrømmet at det blir vanskelig å nå. En av forklaringene er at BNP har økt, og at den prosentandelen nå utgjør så mye mer sett i forhold til de andre postene på statsbudsjettet. Den forklaringen kjøper ikke lederen i forskningskomitéen.

- At BNP øker betyr bare at vi har mer penger å rutte med. Vi er ikke i nedgangstider, og dette er verdens heldigste regjering: De kunne investert i fremtiden hvis de ville, sier Ine Marie Eriksen Søreide.

Les om:

Offentlig Sektor