Fire av fem vet ikke hva Difi er

Fire av fem vet ikke hva Difi er

Nordmenns uvitenhet gjør det vanskeligere å gjøre en god jobb.

De fleste har kjennskap til og meninger om instanser som Meterologisk institutt, Forbrukerombudet og Kripos, men svært få har kjennskap til Direktoratet for forvaltning av ikt (Difi), viser undersøkelsen «Norske etater og organisasjoner 2010», som er utført av Synovate.

Mens elleve prosent har et godt inntrykk av etaten og sju prosent har et dårlig inntrykk, er det hele 82 prosent som ikke kjenner etaten godt nok til å ha meninger om den, skriver Dagens Næringsliv (DN).

I totalinntrykk havner Difi dermed på 81. plass av 83 offentlige virksomheter. Kun Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Statens jernbanetilsyn kommer dårligere ut.

Misfornøyd

- Det er et demokratisk problem at mange ikke har kjennskap til etater eller institusjoner. Har man ikke kjennskap til dem og hva de driver med, kan man heller ikke bruke dem fullt ut, sier Kristin R. Pran, direktør for Synovate Politikk og Samfunn.

Difi-direktør Hans Christian Holte er naturlig nok ikke fornøyd med resultatene.

- Jeg er ikke tilfreds med at vi er så lite kjent. Vi har oppgaver hos oss som bør ha betydning i samfunnsdebatten. Når man er lite kjent er slike saker ikke så lett å sette på dagsorden selv om de er viktige for utviklingen av samfunnet, sier Holte til Dagens Næringsliv.

Dog mener han profilen hos offentlig ansatte, den viktigste målgruppen, er mye bedre. Dessuten peker han på at tjenester Difi står bak, som Minid - som brukes av 2,3 millioner nordmenn, er godt kjent i seg selv, selv om Difi som sådan «ikke står som en påle i folks bevissthet».

Tiltak

Difi har også i gangsatt tiltak for å forbedre profilen, ifølge Holte. Håpet er at en bedre profil skal gi bedre gjennomslag for Difi.

-Vi jobber med saken og har blant annet en økende profilering i media. Vi ønsker å fremstå som et kompetent fagmiljø på viktige spørsmål i den offentlige sektoren, sier Holte til DN.

Offentlig Sektor