Fire milliarder i offentlig ehandel

Fire milliarder i offentlig ehandel

Flere benytter seg av ehandel.no, og gevinsten kommer raskt.

Omsetningen gjennom Ehandelsplattformen passerer i år fire milliarder kroner, og rundt 80 offentlige virksomheter er trolig med i ordningen ved utgangen av året.

I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget 19 millioner kroner til å styrke ehandelen i det offentlige.

Ehandelsplattformen blir administrert av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Plattformen er et hjelpemiddel til å oppnå økonomisk gevinst i offentlig sektor, ved mer effektive innkjøp og utnyttelse av rammeavtaler. For leverandørene skal Ehandelsplattformen være en rasjonaliserende marknadskanal mot oppdragsgivere i offentlig sektor.

– Elektronisk handel frigjør ressurser i virksomhetene. Det er også den beste måten å sikre at rammeavtaler blir etterlevd og at innkjøpene blir så enkle og sikre som mulig, sier direktør Hans Christian Holthe i Difi.

Milliardomsetning

Ehandelsplattformen skal redusere kostnadene for elektronisk integrering mellom oppdragsgivere og leverandører ved at alle får ett felles grensesnitt å forholde seg til.

Ved utløpet av 2002 var omsetningen på Ehandelsplattformen bare 16 millioner kroner. I fjor passerte omsetningen 3,5 milliarder, og i år overstiges grensen på fire milliarder.

Blant deltakerne på www.ehandel.no er Jernbaneverket og Akershus universitetssykehus HF. Nærmere 30 kommuner er også med, inklusive Bergen og Oslo. Plattformen har 302 leverandører med elektroniske kataloger.

Norden og Europa

Ehandelsplattformen har over tid blitt en viktig løsning for ehandel i offentlig sektor. I tillegg til det norske markedet, inkluderer Ehandelsplattformen flere private virksomheter i både Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Gjennom deltakelse i det EU-finansierte prosjektet PEPPOL er Ehandelsplattformen også i ferd med å bli knyttet sammen med tilsvarende løsninger i en rekke andre europeiske land.

Administrasjonskostnaden for innkjøp er normalt mellom to og ti prosent av innkjøpskostnadene. Ved å delta på Ehandel.no oppnår man en gevinst på mellom 2 og 5 prosent av det totale innkjøpet i virksomheter, ifølge Difi.

Investeringskostnader for å ta i bruk elektronisk handel utgjør gjennomsnittlig 0,75 prosent av totale driftsinnkjøp fordelt på 2-3 år. Foreløpige undersøkelser indikerer nettoinnsparinger ved å kople seg opp mot Ehandel.no allerede etter det andre året.

Les om:

Offentlig Sektor