Fire vinnere av Ekommuneprisen

Fire vinnere av Ekommuneprisen

Bergen, Sørum, Dovre og Sogn og Fjordane fikk pris. Les hvorfor.

I år ble det mange vinnere av Ekommuneprisen. KS har fra og med i år begynt å dele opp i kategorier for små, mellomstore og store kommuner, samt fylkeskommuner, fordi de store kommunene har dominert toppen av listen siste årene. KS vil at de små også skal få muligheten til å skinne.

Dovre og Sørum

Derfor er Dovre vinneren – i kategorien små kommuner. Blant annet får kommunen skryt for å være langt fremme på ehelse.

Sørum gikk til topps blant de mellomstore kommunene, det vil si mellom 5.000 og 20.000 innbyggere, og får skryt for å være en teknologi-pionér – blant annet med egen smarttelefonapp og ivrig bruk av sosiale medier.

Bergen og Sogn- og Fjordane

Blant de store er det Branns by Bergen som får pris, blant mange årsaker fordi de er blant dem som har kommet lengst i landet på tjenesteorientert arkitektur og også langt i sitt mål om digitalt førstevalg. De har også vært blant de mest aktive i K10-samarbeidet.

Les også:

Samarbeider om it i K10

Sogn- og Fjordane vinner prisen for beste fylkeskommune – for andre år på rad. Fylkeskommunen har gjennom flere år vært riktig så dyktig, ifølge juryens begrunnelse.

- Vi ser at fornying er et sentralt satsningsområde for kommunene, sier Trude Andresen, direktør for KS Innovasjon og utvikling, i en pressemelding.