Flere Dell-servere til Oslo kommune

Flere Dell-servere til Oslo kommune

Får 20 millioner kroner årlig for nye serverløsninger og tjenester.

Dell skal levere serverløsninger og tilhørende utstyr, programvare og tjenester til Oslo kommune de neste to årene.

I tillegg har partene en opsjonsavtale på ytterligere 1 + 1 år. Avtalen har en verdi på cirka 20 millioner kroner per år.

Pris, kvalitet, service og vedlikehold

Oslo kommunes sentrale it-infrastruktur skal byttes ut de neste årene, for bedre å ivareta videreutviklingen av tjenester inkludert elektroniske tjenester til brukerne. Etter en anbudsrunde scoret Dell best totalt på kriteriene pris, inkludert livsløpskostnader, kvalitet og service og vedlikehold.

"Det er, og vil bli, svært viktig for Oslo kommune å ha en serverpark som oppfyller kravene til tjenester fra innbyggerne. De neste årene vil kravene serverparken også øke. For å ivareta helheten i kommunens infrastruktur gjennomfører kommunen derfor tiltak rettet mot standardisering, oppgradering og økt fleksibilitet i kommunens sentrale infrastruktur. Dette skal sikre stabil drift og ytelse i årene fremover, hindre reduksjon av kommunens tjenesteproduksjon og sikre grunnlag for å effektivisere kommunen", heter det i en pressemelding.

Eget prosjekt i byrådet

Arbeidet med ny it-infrastruktur skal gjennomføres som et prosjekt som eies og styres av byrådsavdeling for finans og næring, med deltakelse fra andre byrådsavdelinger og virksomheter.

- Vi har hatt et svært godt samarbeid med Oslo kommune de siste årene og derfor er vi glade for at vi skal fortsette å levere servere de neste årene. Vi ser at kravene til servere er økende, og å ha en god serverpark er kritisk for bedrifter og organisasjoner. Oslo kommune er en krevende kunde, men det er nettopp denne typen prosjekter vi gleder oss til å utføre, sier administerende direktør Michael Jacobs i Dell Norge.

Oslo kommune består av totalt 53 virksomheter (etater, bydeler og foretak) og syv byrådsavdelinger. Til sammen har Norges mest folkerike kommune rundt 40 000 ansatte, og er dermed en av de største organisasjonene i Norge.

Offentlig Sektor