Flere ebøker i norske biblioteker

Flere ebøker i norske biblioteker

Kulturrådet vil videreføre prøveordningen med innkjøp av ebøker til folkebibliotekene.

Prøveordningen med ebøker ble satt i gang i januar 2012, og de første utlån skjedde på høsten i fjor.

Med den nye tilleggsavtalen som nå er avgjørt, vil innkjøpsordningen for i år og 2014 også inkludere ebøker til folkebibliotekene.

Alle ebøkene som ble kjøpt inn i 2012 skal også fortsatt være tilgjengelig for utlån.

- Videreføringen med flere ebøker til folkebibliotekene er det andre av mange skritt inn i framtida, sier Ingar Sletten Kolloen, medlem i Kulturrådet i en pressemelding.

Den viktigste endeingen fra i fjor er at antallet ebøker øker fra 30 til 70 av de 1.000 eksemplarene av innkjøpte titler.

I tillegg utvides ordningen slik at Stavanger og Kristiansand blir invitert med i prosjektet, mens Nasjonalbiblioteket trekker seg.

Prosjektet er dermed tilgjengelig i Troms og Akershus fylkesbibliotek, tre bibliotek i Buskerud, seks bibliotek i Ryfylke, Deichmanske bibliotek i Oslo, og folkebibliotekene i Bergen, Trondheim og de ny-inviterte Stavanger og kristiansand.

Endelig enighet

I november 2012 la Kulturrådet frem et forslag om forlengelse av det eksisterende prøveprosjektet, men partene kom ikke til enighet om en løsning. Etter jul ble det likevel forhandlet frem en avtale mellom Kulturrådet, Den norske Forleggerforening og Den norske Forfatterforening, og det var den avtalen Kulturrådet nå har godkjent.

Norsk Bibliotekforening og Nasjonalbiblioteket er ikke formelle avtaleparter i ordningen, men de har også vært med på samtalene, da det er avgjørende at vilkårene i avtalen fungerer og ikke minst er interessante for bibliotekene.

Kolloen er svært glad for at partene er kommet til enighet og at prøveprosjektet nå vil fortsette i to nye år.

- Rådet ser svært positivt på at avtalepartene har kommet fram til en enighet, og jeg vil berømme aktørene for å ha vært smidige og konstruktive i dette arbeidet. Vi fordeler mye penger, og har et stort ansvar. Innkjøpsordningene var Kulturrådets kropp historisk. Nå er den bokbransjens ryggrad. Vi rir på en tsunami som heter digital utvikling, og må passe på og ikke feile, sier Kolloen.

Nå kan flere låne ebøker

Avtalen vil fungere etter prinsippet om at én kommune skal ha minst én lisens, slik at for eksempel en sammenslutning på 20 bibliotek må ha minst 20 lisenser.

Innenfor sammenslutningene kan imidlertid e-bøkene lånes fritt på tvers av kommunegrensene, og dette er hovedårsaken til at man øker antallet ebøker fra 30 til 70. I tillegg ble antallet økt for å kunne gi plass til storbybibliotekene i Stavanger og Kristiansand, slik at enda flere lånere kan få muligheten til å teste ut digitale versjoner av ny norsk skjønnlitteratur.

Arne Vestbø, seksjonsleder for litteraturseksjonen i Kulturrådet, er glad for at partene har blitt enige om en forlengelse av prøveprosjektet:

- Vi har funnet en løsning som jeg tror alle partene er fornøyde med å teste ut, og som klarer å balansere ønskene til både forfatterne, forleggerne og bibliotekene på en god måte. Alt ligger nå til rette for et robust, spennende og framtidsrettet prosjekt, sier Vestbø.