- Flexus skulle aldri vært startet

- Flexus skulle aldri vært startet

Oslos e-billettsystem har vært et tapssluk, og har på mange måter mistet livets rett allerede.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at Flexus-prosjektet har vært et tapsprosjekt.

Aftenpostens papirutgave forteller at det som egentlig skulle gi en gevinst på 409 millioner kroner over 15 år, i virkeligheten vil gi et tap på fem millioner kroner over samme tidsrom.

LES OGSÅ:

Slakter Flexus-prosjektet

Mye av grunnen er at redusert sniking skulle være en inntektskilde for Sporveiene. Men dette har de klart å få til uten Flexus, og denne inntekten er dermed uvesentlig. Prosjektet er dessuten svært forsinket, og har vært hjemsøkt av problemer i mange år.

- Hvis man tolker det veldig strengt, betyr dette at prosjektet ikke burde vært iverksatt, sier Nils Fearnley i TØI til avisen.

Beregningen fra 2002 ble utført av leverandøren Thales. Den gang var det også forventet at systemet skulle eliminere kostnader knyttet til billettkontrollører og markedsanalyser, samt bidra til bedre intern effektivitet. TØIs vurdering er at disse forutsetningene ikke holder, selv om en del besparelser oppnås i tilknytning til billettkontrollører.

- Men det er viktig å påpeke at dette er gjort i etterpåklokskapens klare lys, der vi sitter med fasiten, sier Fearnley.

LES OGSÅ:

Full gransking av elektroniske billetter