Flexus-systemet tar ikke snikerne

Flexus-systemet tar ikke snikerne

Hverken sperrene eller kontrollørene får sjekket billettene.

En av tankene med Oslos nye billettsystem Flexus var at man skulle stanse sniking. På de store t-banestasjonene ble det installert sperringer, som kun skulle åpne seg om man sveipet en gyldig Flexus-billett.

Sperringene er på plass, men blir ennå ikke brukt. Nå melder Aftenposten at de trolig aldri vil bli det, heller.

Ubrukte millioner

- Alle sperrene burde vært fjernet. Vedlikeholdet er dyrt. Man kommer aldri til å bruke sperrene. Slik man ser det i dag, skulle de aldri vært montert. Det er en selvfølge at stasjoner der sperrene aktiviseres, må bemannes, sier leder Rune Aasen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening til avisen.

For selv om sperrene er automatiske, krever de bemanning og vedlikehold, noe som koster mye penger. Da er det billigere å ikke ha hverken sperringer eller bemanning, slik det er i dag. T-banen sier til Aftenposten at de venter på Ruters avgjørelse om hva som skal skje med sperrene. Om Aftenpostens kilder får rett, og de blir stående ubrukt, har flere millioner gått i vasken.

En annen tanke med Flexus var at passasjerene kunne telles. Men ettersom det i dag ikke kreves validering av billetten, blant annet ettersom sperringene ikke fungerer, er heller ikke dette målet oppnådd.

Får ikke kontrollert

Men det stopper ikke der. Aftenposten melder også at Ruter ikke klarer å kontrollere Flexus-kortene manuelt.

Det finnes kun to kortlesere som billettkontrollører kan bruke for å sjekke om kortet er gyldig, og disse skal være trege og ha dårlig kapasitet. Dermed er det liten sjanse for at de 300.000 Flexus-brukerne blir tatt om de reiser på T-banen med ugyldig billett.

- Dette er rett og slett pinlig. Kontrollen skal sikre at folk betaler, men de som jobber med dette daglig har ikke verktøyet som trengs. Det skulle vært på plass forlengst, sier klubbleder på T-banen, Anette Michelet, til Aftenposten.

Offentlig Sektor