Flyttet til Tromsø

Flyttet til Tromsø

Til tross for usikkerhet rundt videre finansiering føler Friprogsenteret de fortsatt har Fornyingsdepartementet i ryggen.

I 2012 så det mørkt ut for Norges senter for fri programvare. Etter noen suksessrike år kom beskjeden at Fornyingsdepartementet hadde dratt inn bevilgningen til senteret som skal hjelpe offentlig sektor å dele programvare. Senere i 2012 kom beskjeden at man likevel hadde funnet 4,5 millioner kroner til senteret.

Senterleder Morten Amundsen avviser at finansieringsproblemene i fjor har skapt dårlig stemning i Friprog.

- Det er vel like sikkert som det var før, sier han.

Amundsen er svært travelt med organiseringen av Friprogs Go Open-konferanse, som neste uke avholdes i Tromsø.

- Tromsø?

- Det er første gang i Tromsø. Faktisk første gang utenfor Oslo. Hovedkontoret til Friprog er flyttet til Tromsø. Vi synes det var riktig å holde det her. Ikke alt trenger å skje i Oslo, sier Amundsen.

- Det er 120 deltagere i år. Go Open har vært oppe i over 600. Hva skjer?

- Ikke glem at Oslo er ti ganger større enn Tromsø! Sånn sett er vi relativt sett egentlig større. Det er færre folk, men de kommer fra hele landet, sier Amundsen.

Andre temaer

Go Open har en rekke gode navn på plakaten. Selveste Richard Stallman, GNUs gudfar, er med, samt Google Chris Dibona. Også Operas teknologisjef Håkon Wium Lie reiser oppover.

- Temaet er litt annerledes. Før hadde vi ulike parallelle spor med foredrag fra det offentlige Norge og kommunene. Det har vi ikke i år, sier Amundsen.

- Hva er sentralt på årets konferanse?

- Litt overordnet er spørsmålet hva som har gjort at internett har spredd seg så raskt. Og hvordan kan en sånn idé vokse fra null til hundre på noen år? Den åpne mentaliteten som ligger bak de som var med i den tidlige fasen er viktig. Spørsmålet er hvordan dette kan den overføres til andre fagfelt. Det handler om tre ting: Gjenbruk, samarbeid og deling. Hvordan kan du overføre det til offentlig sektor, til helseforetak, til kommuner?

- Hvor står senteret nå?

- Vi skal hjelpe offentlig sektor med å finne løsninger som er gode og som bygger på fri programvare der det er mulig. Vi skal også stimulere næringslivet til å være med i denne dialogen, sier Amundsen.

- Hva har dere fått til?

- Vi er stort sett rådgivere, konsulenter, det er vanskelig å måle hva vi har gjort, vi er en del av prosjektene. Etterspørselen er jevnt økende. Vi merker også at andre typer spørsmål kommer på bordet. Offentlig sektor er mer moden og har bedre kunnskap, sier Amundsen.

- Vi ser at fri programvare blir tatt med i strategiene som skrives, og det er flott.

I varmen

- Hvordan er oppmerksomheten fra offentlig sektor?

- Bedre og bedre. For fem år siden var "fri programvare" ikke med i vokabularet deres. Vi ser gode satsinger fra kommunene og store offentlige etater. Vi er i dialog med både KS, Kommit og med Difi.

- Fornyingsdepartementet har vært en sterk medspiller for dere. Hvordan er forholdet til FAD nå?

- Vi føler at vi fortsatt er i varmen.