Foreslår konsesjonsordning for fiber

Foreslår konsesjonsordning for fiber

It-forum mener fiberutbyggingen går unødvendig tregt i distriktene. Får støtte av PT.

Internett-tilgangen i Sogn og Fjordane er der, men er ikke alltid spesielt kjapp. Nå ber It-forum Sogn og Fjordane om et drøftingsmøte med Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet om hvordan fiberutbygging i distrikts-Norge skal foregå.

If-forumet består av representanter fra det offentlige, privat næringsliv og organisasjoner. Styreleder Atle Hamar forteller at de har gjort seg mange erfaringer gjennom snart ti år, og at de ser et par uheldige trekk i utviklingen.

Blant annet viser det seg at kommersielt interessante områder bygges ut med parallelle fiberlinjer, mens andre områder ikke blir dekket i det hele tatt.

Det ligger også mye fiber i fylket som ikke utnyttes, mener Hamar.

- Vi ser på dette som dårlig samfunnsøkonomi. Det må mer styring og regulering til, slik at man ikke får dobbelt opp i hele landet, sier Hamar til Computerworld.

Ikke bare norsk problem

Ifølge leder i Bredbåndsforum Sogn- og Fjordane, Jenny Følling, er ikke dette et problem som bare gjelder Sogn og Fjordane.

- Vi ser at samme debatten foregår i andre EU-land. Dette er et internasjonalt problem, mener hun.

I drøftingsmøtet vil Hamar og Følling drøfte muligheten for opprettelse av konsesjonsområder ved utbygging av fiber i distriktene, og at det utarbeides vilkår for en slik konsesjon etter samme mal som for levering av linjekapasitet i kraftnettet.

- På linje med det å bygge ut vei- og telenett, må det bygges fibernett med offentlige midler. Det må reguleres slik at de som får støtte til å bygge det ut har ansvar for å drifte det, mens andre aktører har mulighet til å sende trafikk i nettet. Skal offentlige penger brukes på utbygging må det være krav om at andre aktører kan bruke fiberen uten at vilkårene og prisen er urimelig, sier Følling.

- Om man har som målsetning å få større kapasitet ut til folket, må man gå gjennom regulering. En kan jo tenke seg et lignende regime som innenfor kraftnettet, der det kan være ulike eiere av infrastruktur, men hvor selve infrastrukturen er åpen for tilbyderne. Da vil du få bedre kost-nytte, sier Hamar, som tror det rurale Norge greier seg med enkeltfiber.

Vil gi PT ansvar

En slik ordning ser de for seg vil stimulere til videre utbygging i grisgrendte strøk, redusere offentlig ressursbruk, samt stimulere konkurranse på tjenester og innholdsprodukt.

Andre positive effekter tror de er redusert dobbeltbygging i pressområder - som fører til mer utbygging i distriktene, reduksjon i miljøulemper ved bygging og drift og at nasjonal tilgang til høyhastighetsnett, valgfrihet og økt tjenestetilbud sikres.

De foreslår at Post- og teletilsynet kan ha ansvar for å følge opp tilbydernes plikter.

Post- og teletilsynet vil ikke kommentere brevet i detalj, ettersom brevet ikke er adressert dem. Men direktør i tilsynet, Willy Jensen, kan avsløre at han liker intensjonen.

- Temaene de tar opp treffer oss. Vi ble nesten litt rørt, sier Jensen, men understreker samtidig at dette er en politisk sak som Samferdselsdepartementet eventuelt må følge opp videre.

Samferdselsdepartementet jobber nå med å sette opp et møte, slik at It-forum i Sogn og Fjordane kan få luftet sine synspunkter og fremmet sine forslag.

Her kan du lese brevet It-forum sendte Samferdsels- og Kommunal- og regionaldepartementet

Offentlig Sektor