- Fornuftig å stoppe Eresept

- Fornuftig å stoppe Eresept

Utfordringene ved store prosjekter er budsjettering og kompleksitet, ifølge Difi.

I rapporten "Sammen om felles mål?" som Difi publiserte i desember 2010, trekkes det frem lærdom knyttet til store offentlige prosjekter som Eresept og Altinn.

- Ingen evaluering

Prosjektleder Jan Kato Fremstad påpeker dette er ikke en evaluering, men en vurdering av organisering, styring og finansiering av store tverrsektorielle prosjekter.

- Eresept har gjort en stopp og en ny vurdering underveis. Det anser vi som en fornuftig fremgangsmåte, sier Fremstad.

I rapporten kommer det frem problemer med styringen av prosjektet, for eksempel mellom Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Det påpekes også at økonomistyringen i staten generelt er dårlig egnet til slike sammensatte prosjekter.

Linjestyring

- Et av problemene i Norge er at vi har linjestyring, som gjør at du måles på resultater i eget ansvarsområde. Vi burde finne en måte å premiere resultater på tvers. Det samme gjelder budsjettet, som er basert på samme linjeprinsipp. Samarbeid på tvers krever oftest en annen finansieringsmodell, sier Fremstad.

Han påpeker også at Eresept har en veldig komplisert struktur, med ulike offentlige og private aktører som skal samarbeide. Tillit og nettverk er viktig

- Det er jo et utfordrende koordineringsprosjekt, å få til et samarbeid mellom offentlige virksomheter, private virksomheter og private leverandører. Man må akseptere de ulike rollene og det er nødvendig med åpenhet, og det offentlige må sette tydelige rammer, sier han.

Les om:

Offentlig Sektor