Forsvaret har 1500 cyberkrigere

Forsvaret har 1500 cyberkrigere

Like mange jobber nå med datakrigføring som med luftforsvar.

I praksis har Norge nå fem forsvarsgrener, og den nyeste er krigføring på nettet.

Organisasjonen, som ifølge Aftenposten kalles "cyberspace-forsvaret", har vokst fra null til 1500 ansatte i løpet av et år. Satsingen er i tråd med nye NATO-strategier og utviklingen i USA.

Nettkrigerne skal ta seg av sikkerheten på nettet, og forsvare Norge mot hackere som kan prøve å sette samfunnets infrastruktur ut av spill.

Naturlig utvikling

- Det er hundre år siden Hæren og Sjøforsvaret tok i bruk Flyvervesenet, med luftballonger og senere fly. Nå tar vi i bruk cyberspace, sier forsvarssjef Harald Sunde til Aftenposten.

It-krigerne har ennå ingen egne uniformer, men som Sunde sier:

- For å illustrere hvor stort dette grepet er påpeker jeg at organisasjonen får et omfang som en femten forsvarsgren. Den er nå på størrelse med dagens luftforsvar.

"Særdeles viktig"

Soldatene vil samarbeide tett med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Krigerne vil være plassert på 60 forskjellige steder i Norge, med hovedkvarter i Jørstadmoen og Kolsås.

- Det er særdeles viktig at vi tar et grep om cyberdefence, sier generalmajor Roar Sundseth til Aftenposten.

"Cyber-forsvaret" har ennå ikke fått noe navn, og etterlyser forslag. Har du et? Rop ut nedenfor!

Les om:

Offentlig Sektor