Dag Storli, daglig leder GLobal Knowledge Norge, og major Per Arne Isachsen.

IT-KURS: Global Knowledge skal levere en rekke it-kurs til Forsvaret i ny avtale. (Illustrasjonsfoto: Daniel Nordby/Forsvarets ingeniørhøgskole/Forsvarets mediesenter)

Forsvaret velger Global Knowledge

Skal levere it-kurs innen en rekke områder i ny millionkontrakt.

Global Knowledge har etter en omfattende anbudskonkurrase vunnet en kontrakt med forsvaret om levering av en rekke it-kurs. Avtalen her en verdi på mellom ti og 35 millioner kroner for Global Knowledge, og en varighet på ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

Kursene leveres som internkurs, klasserom og e-læring. Temaene inkluderer blant annet sikkerhet, ITIL, nettverk og lagringsteknologi.

Avtalen er den største Global Knowledge Norge har inngått på flere år.

- Vi i Global Knowledge er naturligvis svært glad for denne kontrakten. Samtidig blir det interessant å levere et slikt bredt spekter av kurs som Forsvaret har bedt om sier Dag Storli, daglig leder i Global Knowledge Norge i en melding.

Global Knowledge leverer i dag rundt 1.200 kurs, både på grunnleggende og spesialisert nivå, inkludert sertifiseringer. Kjerneområdene er Cisco, Microsoft, Vmware, Citrix, IBM, ITIL, prosjektledelse, forretningsprosesser og lederutvikling.

Offentlig Sektor