Forsvaret velger SAP fra Accenture

Forsvaret velger SAP fra Accenture

Los-programmet velger Accenture i tre og halvt år. Verdi 70 millioner dollar.

- Forhandlingene har vært omfattende og krevende, men Forsvaret har hatt et godt samspill med begge tilbyderne gjennom hele prosessen. Forsvaret har vært veldig opptatt av å gi tilbyderne en lik og objektiv behandling, sier sjef Los-programmet, brigader Jan Christian Ødegaard, som har ledet forhandlingene fra Forsvarets side.

Forsvaret har signert en tre og et halvt års Sap-kontrakt med Accenture til verdi av 70 millioner dollar, 407 millioner i norske kroner.

Det stod mellom IBM og Accenture. Tilbudsevalueringer har pågått siden 14. oktober 2010, 14. juni leverte Accenture tilbudet forsvaret slo til på.

Defense & Security-porteføljen

Selskapet skal tilby forsvaret bedre støtte innen kjerneprosesser for logistikk. Accenture skal designe og konfigurere en løsning basert på Sap for Defense & Security-porteføljen

Prosjektet skal også implementere en mobil løsning for å støtte norske styrkers operasjoner med mobile enheter, enkelte maritime og NATO-oppdrag.

Den nye logistikkløsningen vil erstatte flere eksiseterende informasjonssystemer så norske styrker kan høste operasjonell effektivitet og redusere kosntader. Prosjektetet skal forbedre og etablere vanlige prosesser på tvers av alle deler av forsvaret.

Siste store del

Logistikkprosjektet er den siste store delen av Los-programmet.

- Vi hengir oss til å jobbe I tett samarbeid med vår nye klient Forsvaret I slikt et viktig oppdrag for å gjøre logistikkprosjektet til en suksess, sier Tonje Sandberg fra Accentures avdeling for helse og offentlige tjenester.

Pearl Consulting blir underleverandør.

Offentlig Sektor