Forsvarsministeren erkjenner uheldig kobling

Forsvarsministeren erkjenner uheldig kobling

Anne-Grete Strøm-Erichsen revurderer NSM Norcerts private finansieringsmodell.

Computerworld skrev i forrige uke at Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) alarmsentral for internettangrep, Norcert, i stor grad finansieres av hemmelige, private virksomheter.

Gjennom egne medlem- og partnerskap får bedriftene som inngår i kritisk infrastruktur, tilgang til sensitiv informasjon, og muligheten til å påvirke Norcerts arbeid.

Forsvarminister Anne-Grete Strøm-Erichsen erkjenner at det er problematisk at Norcert, som en del av tilsynsmyndigheten NSM, får penger fra samme gruppe som den skal måtte overvåke.

- Jeg kan se at det er habilitetsmessig problematisk at man skal brukerfinansiere der NSM har en tilsynsmyndighet, sier Strøm-Erichsen.

LES OGSÅ: Hemmelige kjøpere av statlig sikkerhet

NSM forvalter i dag sikkerhetsloven, og har tilsyn deretter. Flere bedrifter som inngår i kritisk infrastruktur, en av Norcerts hovedarbeidsområder, er omfattet av denne loven, ifølge NSM.

Det er hemmelig hvem som er medlemmer i Norcert. Likevel er det sannsynlig at flere bedrifter som er underlagt sikkerhetsloven, og dermed under tilsyn av NSM, spytter penger inn i samme organisasjon.

Revurderer finansieringsmodellen

Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) ble etablert samtidig som NSM Norcert i 2006, og skulle ta seg av bevisstgjøring og være en rådgiver for offentlig og privat sektor. Også Norsis er delvis privat finansiert.

Denne uken ble det kjent at Norsis ønsker seg vekk fra privat finansiering og bli heloffentlig, for å sikre sin uavhengighet.

LES OGSÅ: Norsis vil droppe private midler

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Tore Hansen, har kritisert den private finansieringsmodellen, og sammenlignet med at Gilde sponser Mattilsynet.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Ericsen forteller at problemstillingen har vært tatt opp i etatsstyringsmøtene til NSM Norcert, og at den private finansieringensordningen nå vurderes.

- Nettopp de spørsmålene du reiser, har vært et tema i etatsstyringsmøtene. Vi har bedt om at den (finansieringsmodellen, red.anm.) blir sett på.

- Hansen mener også at det kan være konkurransevridende at noen bedrifter får tilgang til informasjon som andre ikke får?

- Jeg kan ikke se det, men i og med at vi har bedt om en generell vurdering av ordningen, vil jeg komme tilbake til det, sier Strøm-Erichsen.

Etatsstyringsgruppen, som består av representanter fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og NSM, begynte å se på dette i år. Neste møte er 12. juni i år.

Bedriftene som betaler seg inn som Norcert-medlemmer, er samfunnskritiske bedrifter.

Les videre på neste side!

Offentlig Sektor