Frifinnelse ankes!

Frifinnelse ankes!

KRONIKK: Det er ingen grunn til å frifinne It-bransjen, når skyld for manglende effektivisering og utnyttelse av it skal deles ut. Vi må heller spørre oss hva som går galt og hvordan vi kan bidra til at det ikke går galt i fremtiden. Så hva kan It-bransjen bidra med?

I mars sa Frank Aarebrot til Computerworld at «teknologien får skylda når ting går skeis» og at de politiske partiene mangler tydelige og dyptgripende strategier for hvordan It skal utnyttes i Norge.

I mai rykker Professor Lars Groth ut og forsvarer It- bransjen, ved å si at det store problemet er en mangel på grunnleggende forståelse for at en bevegelse fra «manuelle rutiner» til prosesser med It- støtte medfører større treghet og endringskostnader.

Han bruker produksjonslinje- metaforen for å illustrere dette. En produksjonslinje med stor grad av automatisering, gir høyere produksjonskapasitet og lavere kostnad per enhet, men redusert fleksibilitet og økte kostnader ved omlegging.

Slik er det.

Både Groth og Aarebrot har gode og viktige poenger når de beskriver situasjonen slik den er.

  • Det er mangel på tydelige og helhetlige strategier for anvendelse av it hos de politiske partiene
  • It- bransjen/ teknologien har ikke alene skylden for mislykkede It- prosjekter
  • Lederes forståelse for teknologi og hva som skal til for å utnytte teknologien på beste måte er ikke på det nivået den burde være. Man kan si at regelen om at «80% av et It- prosjekt er organisasjon og 20% er teknologi» er godt kjent, men lite erkjent. Vi vet det, men tar det i liten grad inn over oss i praksis.

Det er således god grunn for både politikere og toppledere til å «oppdatere seg» på området teknologiens muligheter samt de konsekvenser og begrensninger den fører med seg.

Jeg protesterer likevel kraftig dersom noen vil frifinne it-bransjen. Det er da vi (It-bransjen) som skal være eksperter på it og anvendelse av it. Det er vårt ansvar at de som ber om råd, får råd som gjør at de forstår konsekvensen av å ikke foreta de rette prioriteringene. Nå er det på tide at vi tar ansvar og står opp og sier tydelig ifra!

  • Det er vi som må sørge for at lederne forstår at dårlig funderte krav er svært mye dyrere enn noen feil i koden.
  • Det er vi som må få organisasjonene til å se at en halv-dårlig løsning anvendt på en god måte er langt bedre enn en fantastisk løsning anvendt helt feil.
  • Vi må hjelpe lederne og de som skal bruke systemene med å velge den riktige balansen mellom styring og fleksibilitet. Vi må gi eksempler på alternativer og synliggjøre konsekvenser, slik at de blir i stand til å fatte kvalifiserte beslutninger.
  • Det er vi som må hjelpe organisasjonen til å se når de skal kjøpe en «Standard- løsning» og når de skal skreddersy.

Svært forenklet, er det i dag slik at it-avdelingen er mest opptatt av å holde kontroll med forvaltningskostnadene. Dette gjøres effektivt ved å skyve ansvar for spesifisering av krav over på noen andre og ellers gjøre minst mulig endringer. Endringer får lettest prioritet dersom endringenes mål er å redusere den forvaltning som it-avdelingen er ansvarlige for.

Linjen er mest opptatt av at den daglige produksjonen ikke forstyrres. De har jo leveransemål å forholde seg til.

Det er vårt ansvar å sørge for at prosjektene styres med andre, og mer hensiktsmessige, mål. Vi må gi ledelsen beslutningsgrunnlag gjennom å vise dem alternativene og synliggjøre konsekvensene. Dernest må vi hjelpe dem med å sikre hensiktsmessig innføring, slik at gevinstene kan realiseres.

Det er voldsomt stort potensial i effektivisering og samordning på tvers av offentlig forvaltning, men det er sannelig stort potensial innenfor den enkelte virksomhet også. La oss derfor brette opp ermene og gi «brukere» og ledelse informasjon og et beslutningsgrunnlag som gjør at de kan se konsekvensene av beslutningene de skal treffe. Det er vel ikke urimelig å anta at beslutningene står i stil med underlaget?

Dag Sperling, seniorrådgiver i Vivento AS