Frustrert over myter om mobilstråling

Frustrert over myter om mobilstråling

Statens Strålevern når ikke fram med nøktern informasjon i mobildebatten.

- Vi er ikke engang i nærheten av å kunne dokumentere helseeffekter av stråling fra basestasjoner, trådløse nettverk eller mobiltelefonen, sier forsker Lars Klæboe ved Statens Strålevern.

Klæboe er biolog og har tatt doktorgrad om en eventuell sammenheng mellom hjernesvulst og mobiltelefonbruk, blant annet i samarbeid med Kreftregisteret.

- Funnene var ganske overraskende. Jeg fant at mobiltelefoner faktisk gir en viss beskyttelse mot hjernesvulst, sier Lars Klæboe og legger raskt til:

- Da ringte jo alarmklokkene. Og det var grunn til å se nærmere på metodikken og lete etter feilkilder.

Varsko

Klæboe mener egen historie og forskning bør være et lite varsko.

- Hadde jeg funnet en korrelasjon mellom hjernesvulst og mobiltelefonbruk ville hypotesen min blitt bekreftet. Hadde jeg da vært like kritisk til egne metoder? spør han retorisk.

Les også leder:

Å koke suppe på stråling

Klæboes forskning var delvis finansiert av telebransjen. Men han avviser at dette har hatt noe påvirkning på resultatet.

- Finansieringen kom gjennom tredjepersoner og det var selvfølgelig ingen kontakt med de som finansierte forskningen. Det er helt vanlig at forskningen er delvis bransjefinansiert og dels offentlige midler.

Vi vet ennå lite om langtidseffektene. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor