Frykter oppsplitting av it-politikken

Frykter oppsplitting av it-politikken

Danmarks sentraliserte it-politikk står for fall. - Kan føre til en svekkelse av helheten, sier Difi-direktør Hans Christian Holte.

Danmarks it-politikk for offentlig sektor blitt ansett som en av de fremste i verden. Også for Norge har våre danske naboer ofte vært en inspirasjonskilde.

Men siden den nye regjeringen under statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) inntok regjeringskvartalet 3. oktober, har det stormet i det danske it-miljøet. Og omveltningene har det vært store. Sentralt i den nye politikken er tiltaket med å oppløse It- og telestyrelsen, som har vært den store driveren i digitalisering i dansk offentlig sektor. Styrelsen har 300 ansatte.

It-tumultene i Danmark overrasker Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), som i 2008 samlet en rekke statlige it-oppgaver under Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet.

- Jeg er litt overrasket og kanskje litt skeptisk til de endringene som vi ser hittil. Et stikkord er oppsplitting og fragmentering av it-politikken. Jeg tror det kan føre til en svekkelse av helheten, sier han.

Fire områder

Arbeidsoppgavene fra It- og Telestyrelsen overføres nå til flere departementer. Styrelsen har de siste årene vært tett integrert i Ministeriet for Videnskap, Teknologi og Udvikling. Den vedtatte endringen medfører at forretningsområdene overføres til andre departementer. Områdeansvaret for tele- og internettregulering og administrasjon av frekvenser flyttes til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Områdeansvaret for saker vedrørende beskyttelse av kritisk it-infrastruktur, samt statens varslingstjeneste for internettrusler "GovCert", flyttes til Forsvarsministeriet. Ansvarsområdet for it-politikk, herunder saker vedrørende digital kommunikasjon med befolkningen og virksomheter, flyttes til Finansministeriet.

Til slutt overføres en del oppgaver som omhandler it-modernisering og digitalisering til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Fragmentering

Holte har fulgt utviklingen de siste ukene nøye. Nå tror han danskene er på vei i feil retning.

- Vi har mange kontakter i Danmark som har informert oss om endringene vi ser nå. Danmark er et av de landene som vi følger tettest når det gjelder digitalisering av samfunnet.

- Hva er begrunnelsen for omveltningene?

- Jeg synes det er uoversiktlig og vanskelig å se de klare begrunnelsene for dette. De it-faglige årsakene er ikke veldig tydelige. Denne type endringer kommer ofte i kjølvannet av et regjeringsskifte.

- Synes du danskene velger feil vei nå?

- Det er litt tidlig å si hvor ambisiøs den nye regjeringen er på it. Men rent organisatorisk tror jeg det er en svekkelse å ha ulike deler av den nasjonale it-politikken spredd på ulike departementers porteføljer.

Ny trend?

- Du er vel neppe for en slik oppdeling i Norge. Så denne gangen følger vi ikke etter danskene?

- Det er en god ide å samle it-politikken. Mye av det vi jobber med i Norge er å sikre en bedre helhet. Vi kan lære mye av ambisjonene danskene har og tiltakene de gjør, som har vært ganske sentralt styrt de siste årene. Men vi kopierer ikke organiseringen i Danmark. På en del områder er våre land veldig forskjellige.

- Englands sentralt styrte digitalisering av helsesektoren totalkrasjet, og landet desentraliserer nå denne satsingen. Nå velger også Danmark å ikke samle all it på ett sted. Men i Norge samler vi mer og mer i blant annet Difi og Helsedirektoratet. Er vi på feil vei?

- Vi må sortere momentene når vi snakker om sentralisering. Danskene har satt i gang en rekke sentrale tiltak og initiativer på it-området, selv om de nå gjør organisatoriske endringer. England har lagt om strategien på helse, men det er en omlegging fra veldig store tungdrevne prestisjepregede prosjekter, ikke en organisatorisk oppsplitting.

Og han fortsetter:

- Norge er på riktig vei. Det er interessant å lese Riksrevisjonens vurdering av den samlende it-politikken i Norge. De var jo kritiske til den for tre år siden.

Urealistisk

I Danmark har endringen også ført til store debatter om teknologiens rolle i samfunnet. Opposisjonen var raskt ute med kritikk.

- Jeg synes det er en riktig dårlig ide å splitte it- og telepolitikken over fire ministerier. Det vil uten tvil fjerne fokus fra dette området, sier Dennis Flydtkjær, it-talsmann for Dansk Folkeparti, ifølge Computerworld Danmark.

Hans kollega i det venstreorienterte Enhedspartiet, Stine Maiken Brix, drar debatten enda lengre og mener politikerne har urealistiske forventninger til it-gevinster.

- Vi skal passe oss for å ha for store forventninger til effektiviseringsgevinster ved digital forvaltning. Digital forvaltning er bra, så lenge det foregår på borgernes prinsipper, sier hun.

Les om:

Offentlig Sektor