Full stans i fri programvare

Full stans i fri programvare

Kommunene står på stedet hvil siden 2005 i forhold til bruken av fri programvare, til tross for myndighetenes ønsker.

Regjeringen og KS har gode intensjoner om å øke bruken av fri programvare i offentlig sektor, men planene har hatt liten effekt på dem som står for bruken. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 62 prosent av norske kommuner og fylkeskommuner brukte fri programvare i en eller annen form i fjor, like mange som i 2006. I 2005 var tallet noe lavere, 58 prosent.

På grunn av den store oppmerksomheten rundt fri programvare, og etableringen av et eget kompetansesenter, har det vært forventet at bruken hadde gått opp.

LES OGSÅ: EU støtter friprog-Røys

- Det var forventet at det ville økt mer, særlig på grunn av regjeringens satsing på fri programvare. Undersøkelsen viser at det ikke resulterer i noe så langt, sier rådgiver Per Erik Gjedtjernet i seksjon for samferdsel og reiseliv ved SSB.

Færre bruker kontorstøtte

Blant fylkeskommunene er det en betydelig nedgang i bruken av fri programvare til kontorstøtte, som tekstbehandling, regneark og andre Office-programmer. I 2006 brukte 33 prosent av fylkeskommunene fri programvare, men det har i år sunket til 17 prosent.

- Det er merkelig, det er enkelte som har kuttet det ut, rett og slett, sier Gjedtjernet.

LES OGSÅ: Deler med Europa

Svært mange kommuner har kontorprogrammene koblet opp mot fagsystemer, og er derfor bundet til Microsoft Office. Dette er også årsaken til at mange ikke bytter ut.

- Det er kostbart. Hvis vi skal få gjort noe med det, må vi få utviklet fagsystemer basert på fri programvare, sier underdirektør Svein Erik Wilthil i KS Folkestyre og regional forvaltning.

Heller ikke innen skole og undervisning har det vært en stor økning, fra 44 prosent i 2006 til 49 prosent i fjor. Der er potensialet større, der det ikke er koblinger til fagsystemer og det er mange lisenser som man kan spare penger på, mener Gjedtjernet i SSB.

Felles utvikling

Wilthil mener det vil ta en del år før andelen av kommuner som bruker fri programvare vokser seg mye større. I Norge trenger kommunene å gå sammen for å utvikle åpne løsninger.

- Gartner anslår at 80 prosent av all programvare vil ha elementer av fri programvare i seg innen 2012. Vi må øke kompetansen og bruke penger på å utvikle løsninger, sier Wilthil.

Han viser til Kongsberg, der de har utviklet en kursportal i samarbeid med andre kommuner og en markedsaktør. Bærum kommune ser på en tilsvarende modell for utvikling av sitt eget økonomisystem, og Wilthil tror det er den veien man må gå for å skape fornuftige forretningsmodeller.

LES OGSÅ: Vil lage fritt økonomisystem

Optimistisk

Statssekretær Wenche Lyngholm i Fornyings- og administrasjonsdepartementet skulle gjerne sett at tallene var bedre, men mener kommunene står på for fri programvare.

- Jeg har veldig tro på det kommunene gjør, E-kommune-planen har ambisiøse mål. Jeg skulle ønske at det hadde gått enda raskere, men kommunene har et bra driv. Jeg er alt i alt optimistisk, sier Lyngholm.

Tallene er en del av KOSTRA-undersøkelsen. SSB har definert fri programvare som programvare som brukes uten lisensbetaling og der kildekoden er åpen og fri tilgjengelig.

LES OGSÅ: Innstilling: Nei til fri programvare i anbud

Offentlig Sektor