Gamle it-systemer utsetter Nav-reform

Gamle it-systemer utsetter Nav-reform

Nav kan ikke oppgradere it-systemene og fullføre IA-reformen samtidig.

For å få ned det lange sykefraværet har Regjeringen og partene i arbeidslivet blitt enige om at bedriftene skal betale mer av sykelønnen, som et økonomisk insentiv.

Staten skulle på sin side betale mer for korttidsfraværet.

Men Nav får ikke innført ordningen fordi datasystemene ikke takler regelendringene, skriver Aftenposten.

- Ikke merkelig

Det er nesten ett år siden den nye IA-avtalen ble inngått, men allerede da statsbudsjettet ble lagt frem, ble det sådd tvil om gjennomføringen. Endringene blir «svært utfordrende» for Nav å gjennomføre, og «det på nåværende tidspunkt ikke bør gjennomføres omfattende endringer som vil kunne vanskeliggjøre en nødvendig modernisering av ikt-støttesystemene i etaten», heter det i budsjetteksten.

Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad, mener det ikke er merkelig å skylde på gamle it-systemer for utsettelse av en viktig reform.

Ikke samtidig

- Nei, ikke når dette er den reelle begrunnelsen. Dette er veldig krevende. Viktige deler av Navs datasystemer stammer fra 1970- og 1980-tallet. Nå jobbes det med oppgradering. Vi kunne gjennomført endringer i finansieringen med gjeldende datasystemer, men det kunne ført til feil i utbetalingen av sykepenger, og vi kunne ikke ha fortsatt med oppgraderingsarbeidet. Vi kan ikke gjøre begge deler samtidig uten å ta for stor risiko, sier Støstad til Aftenposten.

Han legger til at han ville latt seg overraske om ikke tempoet i andre reformer er blitt påvirket av praktiske umuligheter, «herunder dataproblemer».

Støstad ønsker ikke å tidfeste når departementet kommer tilbake til saken.