Gammelt og vanskelig i Nav

Gammelt og vanskelig i Nav

IT-SJEFEN: Nina Aulie i Nav skal skifte ut det meste.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Moderniseringen av ikt slik at det understøtter våre behov. Som en del av Nav-reformen har vi utviklet felles ikt-infrastruktur for alle Nav-kontor, samt nye systemer. Navs ikt-systemer er basert på tidligere etaters systemer, blant annet Infotrygd som skulle vært skiftet ut gjennom TRESS 90 tidlig på 90-tallet. Sentrale elementer i dagens systemportefølje er ustrukturert, silopreget og komplekse. Utvikling av nye ikt-løsninger må til for å møte brukernes forventninger og etatens behov. Det vil være meget krevende og kreve god planlegging. Vi har revidert vår ikt-strategi i 2009 og har nå i 2010 igangsatt et forberedende arbeid for en fremtidig modernisering av ikt-støtten i NAV.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Her må jeg svare som Ole Brum, ja takk begge deler!

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Vi har gode erfaringer med både outsourcing og inhouse-drift.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Jeg jobber mye med igangsettingen av en fagdrevet ikt-modernisering.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nav har retningslinjer for bruk av internett generelt, men nevner ikke Facebook spesielt. Retningslinjene sier at privat bruk av internett skal begrenses til et minimum, og noe om hvordan man bør fremstå på internett for ikke å utsette seg selv eller Nav for sikkerhetsrisiko.

- Hva bruker dere mest penger på i år? 

- I 2010 er det innføring av systemstøtte for arbeidsavklaring og arbeidsavklarings-penger, samt innføring av nytt regelverk på pensjon. Systemløsningen ble levert i desember 2008 og ble da iverksatt på det gamle og eksisterende regelverket.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Da vil jeg foreslå Karl Johan Wroldsen i Skattedirektoratet.

Hvem: Nina Aulie

Hvor: Nav

Hva: Offentlig virksomhet

Antall ansatte: Totalt rundt 17.400, 412 årsverk på it

It-budsjett: 910 millioner kroner

Offentlig Sektor