- Gevinstrealisering er viktig

- Gevinstrealisering er viktig

IT-MINISTER FOR EN DAG: Tore Tennøe mener det er viktig at selve statsministeren stiller seg bak digitalisering.

Hvordan skal Norge digitaliseres?

Det foregår en debatt om rollen til fornyingsdepartementet og it-statsråden. For mange ulike oppgaver, for lite makt og ressurser og for dårlig koordinering med andre departementer og etater er noen av problemstillingene som har kommet frem den siste tiden.

I forrige uke skrev Computerworld en artikkel om fremtiden til Fornyingsdepartementet etter valget i 2013.

I kjølvannet har Computerworld spurt en rekke personer med politisk it-innsikt om hvordan de mener Norge bør ta fatt i digitaliseringen av offentlig forvaltning.

Serien kalles «It-minister for én dag»

- At statsministeren stilte seg i spissen for digitaliseringsreformen sammen med Rigmor Aasrud, var et viktig signal. Men reformen bør bli mer ambisiøs, sier Tore Tennøe, adminstrerende direktør i Teknologirådet.

Kommunisere digitalt

- På hvilke områder går digitaliseringen av det offentlige Norge for tregt?

- 22. juli-kommisjonens rapport viste med all tydelighet at politiet har store mangler. I skolen har Norge brukt mye ressurser på datamaskiner, men lite på innhold og læringseffekt.

- Hvordan og hvor kan digitalisering gi de best gevinst/effekt?

- Åpenbart i helsesektoren, i tillegg til skole og politi. Helsevesenet bør i større grad dele kvalitets- og journalinformasjon med pasienter og åpne for tilbakemeldinger. Legene og helsevesenet bør også kommunisere digitalt med pasientene. I skolen kan lærerne og elevene ha stor nytte av analyser av mestringsnivået for å tilpasse undervisningen til hver enkelt. Vi vet dessuten altfor lite om hvilke læremidler som virker, her trenger vi løpende analyser av store data.

- Har Fornyingsdepartementet (FAD) nok makt og innflytelse i dag?

- At statsministeren stilte seg i spissen for digitaliseringsreformen sammen med Rigmor Aasrud, var et viktig signal. Men reformen bør bli mer ambisiøs.

Tydelig rolle

- Bør FAD legges ned og it-ansvaret (etter «dansk modell») spres til de ulike departementene?

- Nei. Norge trenger et departementsmiljø med kritisk masse for IT-kompetanse og en tydelig rolle som pådriver for digitalisering.

- I Danmark behandles it-prosjekter som «business case». Det vil blant annet si at gevinstene skal tydeliggjøres i forkant. Er dette en god modell for Norge også?

- Gevinstrealisering er viktig, men må ikke bli en tvangstrøye. Hva var for eksempel business casen for world wide web?

- Hvilken rolle bør it-bransjen spille i digitaliseringen av offentlig sektor?

- IT-bransjen har en nøkkelrolle. Vi trenger flere sterke aktører og reell konkurranse basert på åpne standarder. Samtidig ønsker jeg meg en bransje som er enda flinkere til å fornye seg når landskapet endrer seg. Her er små og innovative aktører viktige, for eksempel innen omsorgssektoren, der mobilt internett vil være en «gamechanger». Her håper jeg bransjen henger med.

Samarbeid

- Hvem mener du er mest egnet til å bli it-minister etter valget i 2013?

- Alle partier har dyktige folk. Solid støtte fra statsministeren er viktigst.

- Kunne du tenke deg å bli it-minister i en ny regjering og hva ville eventuelt vært fanesaken din?

- LOL. Jeg trives godt i Teknologirådet og gleder meg til å samarbeide med hvem det skal være.