Gir 4,7 milliarder til nytt nødnett

Gir 4,7 milliarder til nytt nødnett

Regjeringen vil bygge nødnett i hele Norge. Tidligst ferdig i 2014.

Regjeringen har i dag fremmet forslag for Stortinget om å vedta utbygging av nødnett i resten av Fastlands-Norge til en øvre kostnadsramme på 4,7 milliarder kroner.

- Dette er regjeringens største satsning på samfunnskritisk infrastruktur i denne perioden, sier Trond Giske, som er settestatsråd for justisminister Knut Storberget i saken, i en pressemelding.

Holdt på i fem år

Stortinget fattet sitt første vedtak om å bygge nytt nødnett i 2004. Den gang ble prosjektet anslått å koste 3,6 milliarder kroner.

I desember 2006 vedtok Stortinget å bygge nytt nett i politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Utbyggingen er på det nærmeste gjennomført, omtrent tre år senere enn planlagt.

Det nye nødnettet skal gi bedre kommunikasjon på tvers mellom politi, brannvesen og helsepersonell og dermed raskere hjelp til publikum ved ulykker og kriser. Nettet er avlyttingssikkert og skal gi brukerne høyere dekningsgrad.

"En evaluering har konkludert med at teknologien som er valgt er riktig, at brukerne i all hovedsak er fornøyd og at kontrakten med utbygger samlet sett er god for staten", heter det i meldingen.

Tidligst i 2014

Ifølge leder for Direktoratet for nødkommunikasjon, Tor Helge Lyngstøl, vil det ta minst tre år å bygge ut nødnettet i hele landet etter et eventuelt vedtak i Stortinget.

- Vi snakker i alle fall om tre års tid etter vedtak, har Lyngstøl tidligere uttalt til Computerworld.

I tillegg til brannvesenet, politiet og helsetjenesten, legger regjeringen opp til at redningshelikoptrene og Hovedredningssentralen inkluderes ved den videre utbyggingen. Senere vil også andre organisasjoner med beredskapsansvar få anledning til å bruke Nødnett.

Les om:

Offentlig Sektor